În Sălaj, peste 400 de candidați sunt așteptați la Bacalaureatul de toamnă

Examenul Național de Bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2022, începe marți – 16 august, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Miercuri, 17 august, se va desfășura proba obligatorie a profilului, iar joi – 18 august, va avea loc proba la alegere a profilului și a specializării. Ultima probă scrisă, proba la Limba și literatura maternă, este programată joi – 19 august. De asemenea, probele orale se vor desfășura după următorul calendar: Proba A – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – 22-23 august, Proba B – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – 24 august, Proba D – Evaluarea competențelor digitale – 25 august, Proba C – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – 26 și 29 august.
Două centre de examen în Sălaj

În județul Sălaj, probele scrise se vor desfășura în două Centre de Examen, la Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu” Zalău și Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” Zalău. Pentru această sesiune, s-au înscris 433 de candidați dintre care 282 din promoția curentă, respectiv 151 din promoțiile anterioare. Lucrările absolvenţilor sălăjeni vor fi transportate şi evaluate în alt judeţ. La rândul său, judeţul Sălaj va prelua şi corecta lucrări, dintr-un judeţ învecinat, în Centrul Zonal de Evaluare Liceul cu Program Sportiv „Avram Iancu” Zalău. Afișarea primelor rezultate, în Centrele de Examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro va fi în 31 august, până la ora 12, iar afișarea rezultatelor se va face prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului. Contestațiile pot fi depuse sau transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12 – 18, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor vor fi făcute publice în 3 septembrie.

Camere video și audio în sălile de examen

Toate probele scrise încep la ora 9, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8.30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. Beneficiază de prelungirea timpului de lucru, cu maximum două ore, candidații pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Județeană de Organizare a Examenului de Bacalaureat, în baza prevederilor unei proceduri cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare. Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio. Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor, vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică și la Geografie, candidații pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen. Pentru elevii care solicită și primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naționale de Organizare a Examenului de Bacalaureat în vederea susținerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă/probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzute în calendarul de desfășurare a Bacalaureatului. Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc. De asemenea, elevii vor fi informați că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).
În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni. Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ: recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale; susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea și obținerea mediei 6, (cel puțin) la probele scrise.

foto cu caracter informativ

Leave a Comment