Granturi de cercetare pentru absolvenții de liceu premiaţi la olimpiadele naționale și internaționale

Tinerii absolvenți de liceu cu rezultate deosebite la învățătură pot primi granturi de cercetare, potrivit unei hotărâri adoptate recent de către Executiv. „Grantul pentru tineri cercetători Regele Carol I” este destinat absolvenților care pe parcursul celor patru ani de liceu au obţinut, cel puţin o dată, locurile 1, 2 sau 3 la olimpiadele internaționale sau naționale de științe și care sunt optează pentru o facultate din România începând din anul universitar 2017-2018.
Grantul se acordă fiecărui candidat înmatriculat într-o instituție de învățământ superior acreditată din România pe întreaga durată a studiilor universitare din ciclul 1 (licență) și, după caz, conform deciziei studentului, și din ciclul 2 (masterat) și are o valoare anuală stabilită în funcție de performanța obținută de fiecare candidat, se arată într-un comunicat de presă al Guvernului. Astfel, pentru laureații la olimpiade internaționale se acordă 3.500 de euro pe an pentru locul 1, 3.000 de euro pentru locul 2, 2.500 de euro pentru locul 3; laureații la olimpiade naționale pot primi 2.500 de euro pe an pentru locul 1, 2.000 de euro pentru locul 2, respectiv 1.500 de euro pentru locul 3.
Suplimentar față de aceste sume, se mai pot acorda câte 500 euro/an, pentru fiecare student, pentru participarea la evenimente științifice internaționale și/sau pentru protecția drepturilor de proprietate intelectuală sau maxim 3.500 euro/an/echipă formată din cel puțin cinci studenți, provenind din una sau mai multe universități, pentru materiale, subansamble și subcontractări pentru realizarea unor demonstratoare tehnologice sau promovarea unor idei realizate în echipă, cu care aceasta se prezintă și clasifică la concursuri internaționale de prestigiu.
„Sumele se asigură de către Ministerul Cercetării și Inovării în lei, la cursul stabilit de Banca Națională a României în data începerii anului universitar din anul respectiv, și se plătesc către instituția de învățământ superior la care este înmatriculat studentul.
Studentul va trebui să realizeze un raport științific cu privire la activitatea de cercetare desfășurată în cadrul grantului, pe care îl va prezenta în cadrul seminarului facultății sau al altei manifestări științifice stabilite de conducerea instituției de învățământ superior”, precizează sursa citată.
Studentul trebuie să promoveze studiile universitare pe perioada grantului pentru ciclul 1 (licență), respectiv, pentru ciclul 2 (master) și să se angajeze pentru minim patru ani după finalizarea acestora în unități și instituții din România care fac parte din sistemul de cercetare-dezvoltare de interes național și de a desfășura activități CDI ca angajat al acestora. Se consideră la calculul duratei obligatorii de angajare și perioada efectuării și absolvirii studiilor doctorale într-o instituție organizatoare de doctorat din România, inclusiv în cotutelă.
Ministerul Cercetării și Inovării și Ministerul Educației Naționale vor asigura evaluarea impactului implementării Grantului Regele Carol I, după primii 10 ani de implementare, iar în baza acestei evaluări vor supune Guvernului spre aprobare măsuri privind continuarea acestuia.
Programul reprezintă o componentă a unui porgram mai amplu, denumit Brain Return, care va urmări problematica dezvoltării carierei științifice în ansamblu, ca și cea a colaborării cu cercetătorii din diaspora științifică, inclusiv posibilitățile de întoarcere în țară a acestora.

Alte articole

Leave a Comment