Finanțare europeană la Școala Gimnazială “Simion Bărnuțiu”. Elevii, învățați să protejeze mediul

Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” din municipiul Zalău a găzduit în cursul acestei săptămâni mai multe activități educative legate de eficientizarea energiei în școală și cu privire la protejarea mediului înconjurător.

Protagoniștii, dar în același timp și realizatori, au fost elevii din toate clasele unității de învățământ, cu precădere cei din clasele a VII-a A și VII- C, coordonați de profesoara Manuela Varga. Aceștia din urmă s-au implicat direct în buna desfășurare a activităților și le-au prezentat colegilor din clasele mai mici informații despre tot ceea ce înseamnă protejarea mediului înconjurător. Astfel, în toate clasele au fost demarate și finalizate diferite activități: bike cinema, expoziție de obiecte din materiale reciclabile, expoziție instrumente de măsurare a energiei – parte componentă a proiectului, jocuri educative pe teme climatice, desene pe asfalt, prezentări de modă cu creații realizate de elevi, din materiale reciclabile, standuri de alimente bio, dar și standuri cu creații artistice pentru cei mai mici elevi ai școlii. Elevii au învățat să economisească energia, să recicleze diferite materiale și ”să dea viață” altora noi, să reducă poluarea mediului înconjurător și multe altele. În plus, grație activităților, elevii au învățat cum pot fi aplicate toate cele amintite în viața cotidiană.

Atelier de viziune

În cadrul proiectului a fost realizat și un atelier de viziune, la care au luat parte elevii din clasele: a VI-a C – diriginte profesor Ioan Costelaș, a VI-D – diriginte profesor Simona Biriș, a VII-a A –  diriginte profesor BogdanaTopan și a VII-a C – diriginte profesor Manuela Varga. La atelierul, care  a constat într-un dialog între unitatea de învățământ reprezentată de elevii din clasele menționate și  municipalitate, cu privire la eficientizare energiei în școli, au mai luat parte și reprezentanți ai Primăriei Zalău, ai Inspectoratului Școlar Județean, dar și reprezentanți ai Casei Corpului Didactic. Potrivit profesorului coordonator Manuela Varga, activitățile desfășurate de elevii unității de învățământ fac parte dintr-un amplu proiect „Beacon – Bridging European & Local Climate Action” (Beacon – Unirea acțiunilor climatice europene și locale), finanțat prin inițiativa europeană pentru climă (EUKI) a Ministerului Federal al Mediului, care urmărește să sprijine municipalitățile din țara noastră interesate de dezvoltarea unor comunități cu emisii scăzute de carbon, adaptarea la schimbările climatice și creșterea  cercetării în domeniu prin schimburi de experiență la nivel european. Proiectul are ca scop promovarea acțiunilor în domeniul protecției climei și de a facilita un schimb între parteneri la nivel național, local și educațional în Europa, iar astfel prin învățarea în comun, crearea de rețele și servicii de consiliere personalizată, factorii de decizie politică și unitățile de implementare vor dobândi competențe tehnice și de proces în aplicarea măsurrilor pentru redecerea de gaze cu efect de seră.

Peste 55 de unități de învățământ din Europa, implicate în proiect

În acest proiect sunt implicate 55 de instituții  educaționale din Germania, Bulgaria, România, Grecia, Portugalia, Polonia și Republica Cehă. ”La nivelul echipei de proiect s-a analizat curricula actuală și acțiunile climatice în programele educaționale deja existente, s-au dezvoltat  modele de economisire a energiei, dar și acțiuni de eficientizare  a energiei în școli. De asemenea, au fost organizate sesiuni de lucru, de formare  și vizite de studiu în Germania pentru profesorii din școlile participante la proiect”, a menționat profesorul coordonator Manuela Varga.

Colaborare cu Societatea Națională de Reciclare a Bateriilor

De precizat este faptul că la nivelul municipiului Zalău, Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” a fost stabilită ca unitate de impementare a ”Beacon – Bridging European & Local Climate Action” sub coordonarea profesorului precizat și administrator de patrimoniu Nagy Kaszta Ioana. În implementarea proiectului sunt implicați și reprezentanți ai departamentelor de management proiecte, tehnologia informației  și Direcția economicădin cadrul Primăriei Zalău. Astfel, în cadrul proiectului, Școala Gimnazială ”Simion Bărnuțiu” din Zalău a încheiat o colaborare cu Societatea Națională de Reciclare a Bateriilor (SNRB) pentru sprijinirea proiectelor școlare de economisire a energiei și de reducere a emisiilor de carbon. SNRB susține școala din punct de vedere pedagogic în realizarea proiectului de creștere a eficienței enegetice în unitatea de învățământ, iar în acest sens s-a realizat un tur energetic ale cărui rezultate urmează să fie documentate corespunzător.

”Pe parcursul proiectului, începând din luna noiembrie a anului 2018, în cadrul școlii noastre s-au mai derulat activități  educative pe diferite teme: schimbări climatice, eficientizarea energiei în școală și acasă, măsurarea amprentei de carbon. Toate au fost realizateîn colaborare cu SNRB, organizație care se ocupă de implementarea componentei pedagogice în școlile implicate în proiect”, a adăugat profesorul coordonator Manuela Varga.

Leave a Comment