Evaluarea Națională – modificări importante pentru elevi

Elevii izolați și cei confirmați cu Covid-19 vor susține Evaluarea Națională (EN) după o procedură specială. Aceasta este una din modifcările aduse metodologiei de organizare și desfășurare a EN, conform unui anunț făcut de ministrul Educației. „Elevii aflați în izolare și confirmați pozitiv cu noul coronavirus vor susține probele conform unei proceduri speciale, elaborate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Pentru elevii care solicită și primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naționale de Organizare a Evaluării Naționale în vederea susținerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă, respectiv probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzute în calendarul de desfășurare a EN VIII”, conform noii metodologii. Programele pentru disciplinele de examen sunt cele aprobate prin ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 4.115/2020. Din structura acestora au fost eliminate conținurile ce urmau a fi parcurse în semestrul al II-lea. Potrivit ministerului, ”contestațiile pot fi depuse-transmise și prin mijloace electronice. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora”.

În Sălaj, 2.074 de absolvenți ai clasei a VIII-a

Supravegherea probelor scrise este asigurată, pentru fiecare sală, de minimum un asistent, cadru didactic de altă specialitate decât cea corespunzătoare disciplinei la care se susține proba. Calendarul EN: 2 – 5 iunie înscrierea elevilor; 15 iunie probă scrisă – Limba și literatura română; 17 iunie probă scrisă – Matematică; 8 iunie probă scrisă – Limba și literatura maternă; 22 iunie – afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor, până la ora 14; 22 iunie (orele 16 – 19); 23 iunie (orele 8– 12) depunerea contestațiilor; 23-26 iunie – soluționarea contestațiilor și 27 iunie – afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor. La nivelul județului Sălaj elevii care absolvă în acest an cursueile clasei a VIII-a sunt în număr de 2.074. În mod normal aceștia ar urma să se înscrie la EN pentru a parcurge studiile liceale, însă deocamdată nu se știe câți vor opta pentru continuarea studiilor.

Leave a Comment