Elevii sălăjeni întră în vacanţă

La nicio lună după ce s-au întors la şcoală din vacanţa de iarnă, elevii sălăjeni au parte de o nouă perioadă în care scapă de teme şi mersul la cursuri. În intervalul 4-12 februarie, şcolarii se vor bucura de vacanţa intersemestrială, pe care o vor petrece, potrivit unui ordin al Ministrului Educaţiei, fără vreo temă.
Ordinul amintit, emis încă de anul trecut, mai prevede că temele pentru acasă sunt pentru cel mult două ore, la toate disciplinele, iar în vacanţa elevilor din ciclurile primar şi gimnazial sunt excluse temele pentru acasă. Astfel, la clasa pregătitoare nu se dau teme, la învăţământul primar timpul total alocat temei obligatorii va fi de maximum o oră, iar pentru celelalte niveluri de învăţământ va fi de maximum două ore. „Timpul necesar realizării temelor pentru acasă pentru un elev este de cel mult două ore, însumând toate disciplinele, în aşa fel încât media zilnică a pregătirii elevului în clasă şi în afara ei să se încadreze în 5-8 ore zilnic”, se menţionează în Ordin.
Mai mult, tema pentru acasă va fi stabilită diferenţiat în funcţie de nivelul de pregătire a elevului. Astfel, tema obligatorie are un nivel mediu de dificultate pentru toţi elevii clasei, iar tema suplimentară este individuală şi diferenţiată, fără caracter permanent, pentru situaţii adecvate, precum activităţi de recuperere sau activităţi pentru dezvoltare (pregătirea unor concursuri).
În plus, tema pentru acasă în scopul realizării unor lucrări ample sau de sinteză, precum referate şi proiecte, pentru o disciplină poate fi una pe semestru.

Leave a Comment