Elevii pot consulta programul examenelor naţionale

Elevii aflaţi în an terminal al învăţământului gimnazial şi liceal pot afla când vor susţine examenele naţionale în anul şcolar 2012-2013. Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj a publicat online calendarul examenului de bacalaureat, al admiterii în învăţământul liceal de stat şi calendarul evaluării naţionale pentru elevii din clasele a VIII-a.
În privinţa calendarului examenului de bacalaureat naţional, înscrierile din prima sesiune vor avea loc în perioada 27-31 mai, anul viitor. Liceenii aflaţi în ultimul an de studiu vor încheia cursurile în data de 31 mai, urmând ca în 10-12 iunie să susţină prima probă de examen, respectiv de evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Între 12-14 iunie va avea loc proba de evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, în 17-21 iunie evaluarea competenţelor digitale, urmând ca între 25 şi 28 iunie candidaţii să susţină proba de evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională. Prima probă scrisă este programată a avea loc în 1 iulie, cea de limba şi literatura română. În 2 iulie va avea loc proba de limba maternă, urmând ca în 3 iulie să aibă loc proba obligatorie a profilului. Data de 5 iulie este rezervată pentru proba la alegere a profilului şi specializării. În 8 iulie se vor afişa primele rezultate, după eventualele contestaţii urmând a fi afişate, în 12 iulie, rezultatele finale.
A doua sesiune a examenului de bacalaureat din acest an şcolar va avea loc începând cu 15 iulie, cu înscrierea candidaţilor. Probele de evaluarea competenţelor şi cele scrise sunt programate între 19 şi 30 august, urmând ca rezultatele finale să fie afişate în 5 septembrie.
Probele evaluării naţionale pentru elevii claselor a VIII-a vor avea loc după încheierea cursurilor şcolare în 14 iunie. Între 17-19 iunie este programată înscrierea candidaţilor pentru aceste examene. Prima probă, cea scrisă la limba şi literatura română, va avea loc în 25 iunie, următoarea zi fiind programată proba de limba şi literatura maternă. În 25 iunie, candidaţii vor susţine proba de matematică. Primele rezultate vor fi afişate în 29 iunie, urmând ca în data de 3 iulie, după soluţionarea eventualelor contestaţii, să fie afişate rezultatele finale.
Absolvenţii cursurilor gimnaziale vor afla oferta de şcolarizare pentru învăţământul liceal în data de 1 mai, anul viitor, în format electronic, urmând ca în 7 mai să intre în posesia broşurii care cuprinde informaţiile despre admitere. Candidaţii vor completa opţiunile în fişele de înscriere în intervalul 5-9 iulie. Admiterea computerizată în învăţământul liceal de stat va avea loc în 17 iulie, urmând ca până în 26 iulie cei admişi să depună dosarelor de înscriere la şcolile la care au fost repartizaţi. A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat începe în 17 iulie cu completarea fişelor de înscriere. În 25 iulie va avea loc repartizarea computerizată a candidaţilor, până în 26 iulie cei admişi trebuind să depună dosarele de înscriere la unitatea la care au fost admişi. În ultima etapă, respectiv în 5-6 septembrie, va avea loc repartizarea absolvenţilor de gimnaziu care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare.

Alte articole

Leave a Comment