Elevii de clasa a VIII-a aşteaptă rezultatele la Simulare

Simularea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a s-a încheiat, miercuri, 7 martie 2018, odată cu proba scrisă la Limba şi literatura maternă.
În judeţul Sălaj, din totalul celor 468 elevi înscrişi la această probă au fost prezenţi 438 elevi, adică 93,58 la sută, 30 fiind absenţi. Nu au fost elevi eliminaţi şi nu s-au înregistrat incidente, potrivit Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj.

Rezultatele la Simulare vor fi afişate în 16 martie şi vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei situații în parte, scopul fiind îmbunătățirea performanțelor școlare. Notele obținute la simulare nu se contestă și nu se trec în catalog. Totuși, în situațiile excepționale în care se dorește consemnarea notelor în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise depuse de cei interesați.

Leave a Comment