Dacă se închide școala, părinții care stau acasă cu copiii beneficiază de zile libere plătite

Părinții ai căror copii nu mai pot merge la școală din cauza pandemiei de coronavirus vor beneficia de zile libere plătite. Măsura este cuprinsă într-o Ordonanță de urgență 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2. Ordonanța prevede că aceste zile libere plătite se vor acorda părinților (părintelui, în cazul familiilor monoparentale) sau unuia dintre părinți, care au copii cu vârsta de până la 12 ani sau au copii cu dizabilităţi cu vârsta de până la 26 de ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie antepreşcolară (celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere). Potrivit reprezentanților Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj, părintele va depune o cerere la angajatorul său, care va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, de o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor precum și, dacă este cazul, de o copie a certificatului de încadrare în grad de handicap al copilului ori adultului în vârstă de până la 26 de ani. Angajatorul este obligat să acorde zilele libere dacă angajatul solicită acest drept în baza prevederilor Ordonanței de urgență. Pentru fiecare zi liberă, părintelui i se acordă o indemnizație în cuantum de 75 la sută din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75 la sută din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Indemnizaţia este în sumă brută fiind supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale, în condiţiile Codului fiscal.“Prevederile ordonanţei de urgenţă se aplică tuturor angajaţilor din sectorul public şi privat, pe toată perioada de limitare sau suspendare a cursurilor în unitatea de învăţământ sau a activităţii  serviciilor de zi destinate persoanelor cu handicap, pe perioada stării de alertă şi după încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului şcolar 2020-2021”, au precizat reprezentanții ITM Sălaj. De precizat este faptul că actele necesare părinților pentru a solicita angajatorului zile libere plătite, respectiv cererea și  declarația pe propria răspundere, se găsesc în Ordinul Ministerul Muncii și Protecței Sociale nr.1375/2020 – privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului, iar modelele documentelor se pot descărca de pe site-ul ITM Sălaj la secțiunea ”Formulare contract individual de muncă, alte formulare”.

Leave a Comment