Criteriile pentru gradaţiile de merit au fost modificate

Cadrele didactice care doresc sã obtinã gradaţii de merit pot depune dosarele care conţin documentele justificative privind activitatea lor la Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj până în data de 11 aprilie. Potrivit inspectorului şcolar, Gheorghe Bancea, grilele de evaluare pentru gradaţiile de merit au fost întocmite deja de vineri, 15 martie. Gradaţia de merit reprezintă 25 la sută din valoarea salariului de bază şi se acordă pe o perioadă de cinci ani. Faţă de anul trecut, potrivit reprezentantului ISJ Sălaj, au apărut unele modificări privind criteriile de acordare al punctajului. Astfel, pentru acordarea bonusului financiar, accentul va fi pus pe activitatea la clasă a dascălilor şi mai puţin pe perfomanţe în inovarea didactică managerială, mai exact, procentele nu mai sunt aceleaşi. Dacă în 2012, activităţile complexe cu valoare instructiv-educativă aveau o pondere de 50 la sută din punctaj, anul acesta vor avea o pondere de 80 la sută.

Verificarea dosarelor se va realiza în perioada 25 aprilie-3 mai. În urma evaluărilor, în perioada 8-11 mai, se va întocmi lista cu punctajele acordate, iar afişarea acesteia se va face în data de 13 mai la avizierul Inspectoratului. Cadrele didactice nemulţumite de punctajele obţinute vor putea depune contestaţii în perioada 15-17 mai, iar validarea rezultatelor finale va fi făcută pe 26 mai. Lista cu personalul didactic nominalizat pentru obţinerea gradaţiilor de merit va fi înaintat Ministerului Educaţiei, care va emite ordin de acordare a acestora. Profesorii vor intra în posesia drepturilor ce le revin odatã cu obţinerea gradaţiei de merit, potrivit calendarului stabilit prin metodologie, începând cu data de 1 septembrie. Dascălii vor fi remuneraţi suplimentar la salariu pe o perioadă de cinci ani. Conform metodologiei, acest concurs al gradaţiilor de merit este deschis tuturor cadrelor didactice care au acumulat o vechime de minim patru ani la catedră şi care au obţinut performanţe notabile cu elevii la concursurile şi olimpiadele judeţene, naţionale şi chiar internaţionale. Totodată, aspiranţii trebuie să fi obţinut în perioada 1 septembrie 2008 – 31 august 2012 calificativul “Foarte bine”.
Anul trecut, au obtinut gradaţie de merit, la nivelul judeţului Sălaj,165 de cadre didactice.

Alte articole

Leave a Comment