Condiţiile şi documentele necesare elevilor care călătoresc cu trenul

Elevii din învăţământul obligatoriu, profesional, inclusiv postliceal, liceal acreditat/ autorizat beneficiază de tarif redus cu 50 la sută pentru transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri (Regio și InterRegio), clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic, transmite CFR Călători.

De asemenea, elevii beneficiază de abonamente lunare la toate trenurile. Reducerile sunt valabile pentru călătoriile la clasa a II-a, se eliberează pentru distanţe de până la 300 km, iar numărul călătoriilor incluse este nelimitat.

În plus, elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutelă beneficiază de gratuitate pentru transportul intern feroviar, pe tot parcursul anului calendaristic. Pentru aceștia se vor elibera gratuit legitimaţii de călătorie/ abonamente la toate categoriile de tren, clasa a II-a, pe distanţe până la 300 km.

CFR Călători va acorda facilitatea de reducere în baza vizei anului şcolar 2016/2017 până în 30 septembrie 2017. După această dată, călătoria elevilor cu trenurile CFR Călători se va face în baza documentelor vizate pentru anul şcolar 2017/2018.

Eliberarea biletelor/abonamentelor pentru elevi, cu tarife reduse cu 50 la sută se face astfel: pentru elevii claselor pregătitoare se va prezenta adeverința doveditoare şi certificatul de naștere în copie; pentru elevii din învățământul primar și gimnazial se va prezenta numai carnetul de elev vizat pentru anul şcolar în curs (având CNP trecut pe prima pagină); elevii de liceu vor prezenta carnetul de elev vizat pentru anul şcolar în curs (având CNP trecut pe prima pagină) şi un act de identitate (carte de identitate / permis de ședere sau paşaport); în cazul celor care beneficiează de gratuitate, conducerea unităţilor de învăţământ va menționa pe carnet atestarea dreptului de acordare a gratuității.

Leave a Comment