Cifra de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2019-2020

La nivelul județului Sălaj, proiectul planului de școlarizare a fost fundamentat inițial ținând cont de un număr de 2190 elevi de clasa a VIII-a  existenți în SIIR, corespunzător a 78 de clase. Inspectoratul Școlar județean Sălaj a solicitat, prin proiectul înaintat Ministerului Educației Naționale, aprobarea unui număr de 80 clase, dintre care 59 clase de învățământ liceal și 21  clase de învățământ profesional.

În urma analizei realizate de Ministerul Educației Naționale cu privire la cifra de școlarizare, raportată la un număr de 2071 elevi de clasa a VIII -a existenți în SIIIR în momentul actual, pentru județul Sălaj a fost aprobat un total de 77 de clase dintre care 53 clase a IX- a învățământ de zi și 24 clase a IX – a învățământ profesional, inclusiv învățământ dual, cu trei clase mai mult față de numărul de clase necesar cuprinderii tuturor elevilor de clasa a VIII –a existenți în SIIR și conform Legii educației.

În repartizarea cifrelor de școlarizare la nivelul unităților de învățământ, Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar a ținut cont de cele mai importante criterii care promovează un învățământ de calitate: procentul de promovare la examenul de bacalaureat în ultimii doi ani, media de admitere la liceu, efectivele de elevi existente pe clasă, unicitatea profilului/specializării, poziționarea geografică a unității de învățământ precum și încadrarea în bugetul alocat conform costului standard/elev.  

Leave a Comment