Bani mai mulți pentru elevii de liceu din familiile sărace

Elevii care se află în întreținerea familiilor cu venituri reduse ar putea obține un ajutor bănesc mai consistent pentru continuarea studiilor liceale. Totodată, se propune și majorarea plafonului venitului pe membru al familiei de la care se acordă ajutorul financiar, astfel că mai mulți tineri ar putea beneficia de acesta. Modificările sunt propuse printr-un proiect de act normativ al Ministerului Educației Naționale (MEN).

Recent, a fost pus în consultare publică, de către MEN, Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea HG nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”. Pentru a se putea aplica, propunerea legislativă are nevoie de aprobarea Executivului și de publicarea în Monitorul Oficial.

Acest document urmează să modifice condițiile în care tinerii pot primi ajutor financiar prin intermediul programului „Bani de liceu”, precum și suma de bani pe care o vor primi elevii. Concret, începând cu anul școlar viitor, respectiv 2018-2019, valoarea sprijinului financiar va fi de 250 de lei pe lună. În acest moment, cuantumul ajutorului este de 180 de lei pe lună.

În același timp, proiectul de act normativ prevede și modificarea condițiilor în care se acordă acest ajutor financiar tinerilor de la liceu. Mai exact, de acest ajutor bănesc vor putea beneficia elevii care se află în întreținerea familiilor cu un venit brut lunar pe membru de familie de cel mult 500 de lei. La evaluarea acestei condiții se iau în calcul veniturile din ultimele trei luni anterioare depunerii dosarului.

În prezent, pragul pentru venitul maxim pentru fiecare membru de familie este stabilit la 150 de lei, adică de peste trei ori mai mic decât cel propus, ceea ce înseamnă că vor fi mai mulți elevi care vor putea beneficia de această măsură financiară de ajutor.

Programul național de protecție socială „Bani de liceu” a fost inițiat în anul 2004, dar valoarea ajutorului financiar sau valoarea plafonului necesar pentru acordarea lui nu au suferit modificări. De aceea, beneficiarii acestui program au fost din ce în ce mai puțini în fiecare an. Numărul beneficiarilor a variat, de-a lungul anilor, foarte mult, plecând de la 87.100 în anul inițierii programului, ajungând la 155.684 în 2008 și atingând un minim în 2017, atunci când au fost doar 33.057 de beneficiari.

Leave a Comment