Avocaţii stagiari susţin examenele de definitivat

Avocații stagiari care vor să se definitiveze în profesie vor susține anul acesta examenul de absolvire a INPPA în perioada noiembrie-decembrie. Examenul de absolvire a Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (INPPA) a început luni, 14 noiembrie, cu probele orale la cele opt discipline. Avocații stagiari care vor să obțină calitatea de avocat definitiv trebuie să promoveze toate probele orale din examen și să obțină cel puțin calificativul „satisfăcător” la proba scrisă.

La examen pot participa atât avocații stagiari aflați în anul II de pregătire în cadrul INPPA, dar și stagiarilor care nu au promovat examenul de absolvire în sesiuni anterioare. Concret, examenul constă în două etape: probele orale și proba scrisă.

Probele orale se desfășoară în perioada 14-22 noiembrie, la disciplinele “Însușirea cunoștințelor despre etică și organizarea profesiei de avocat”, „Drept civil”,  „Drept procesual civil”, „Drept penal”, „Drept procesual penal”, „Dreptul Uniunii Europene”, „Drept european al drepturilor omului”, „Dreptul european al muncii”.

Candidații care promovează toate aceste probe vor susţine proba scrisă, în 4 decembrie. Vor fi subiecte unice la nivel național. Candidaţii primesc calificative la proba scrisă, după cum urmează: 1-30 de răspunsuri corecte: nesatisfăcător; 31-37 de răspunsuri corecte: satisfăcător; 38-44 de răspunsuri corecte: bine; 45-50 de răspunsuri corecte: foarte bine.Nota finală la acest examen este reprezentată de calificativul pe care fiecare candidat îl obține la proba scrisă și vor fi declarați respinși la examen cei care obțin calificativul „nesatisfăcător”. Avocatul stagiar respins sau care nu s-a prezentat la trei sesiuni ale examenului de definitivat/absolvire a INPPA va fi exclus din profesie.

Susținerea examenului de absolvire a INPPA este, practic, o obligație a avocatului stagiar, potrivit Statutului profesiei de avocat, iar candidații au la dispoziție doar trei sesiuni de examen pentru a-l promova. Toți cei care vor promova examenul vor dobândi calitatea de avocat definitiv, ceea ce înseamnă că aceștia vor câștiga dreptul de a profesa în avocatură pentru tot restul vieții. Detalii pentru cei care susţin examenul la INPPA, Centrul Teritorial Cluj: Proba scrisă se desfăşoară în 4 decembrie, 2016, de la ora 10.00, la Universitatea Creștina Dimitrie Cantemir-Facultatea de Drept Cluj, str. Burebista nr. 2. Examenul de absolvire a cursurile de pregătire iniţială 2016, proba orală, se desfăşoară în perioada 12-25 noiembrie, la noul sediu al Baroului Cluj, str. Pavel Roșca nr.8, Cluj-Napoca, conform repartizărilor care vor fi afișate în ziua probei. Miercuri, 23 noiembrie 14 – 16 Dreptul European al muncii – lector univ. dr. av. Felicia Roşioru 14– 16 Dreptul Uniunii Europene – av. dr. Diana Botău. Cursanții vor fi împărțiți în 2 grupe astfel încât colocviile la cele 2 discipline – DEM și DUE – vor avea loc în aceeași zi, în același interval orar. 16 – 18 Dreptul European al drepturilor omului – av. dr.Radu Chiriţă Joi, 24 noiembrie 14.00 – 16.00 Drept procesual penal Orele 16-18 Drept penal, Vineri, 25 noiembrie 12– 14 Organizarea şi exercitarea profesiei de avocet, 14 – 16. Drept civil, 16 – 18 Drept procesual civil.

Din Baroul Sălaj, trei avocaţi vor susţine definitivatul în acest an . În cadrul baroului Sălaj, îşi desfăşoară activitatea 73 avocaţi definitivi.

 

 

 

 

Alte articole

Leave a Comment