Astăzi încep probele scrise ale Bacalaureatului

 

Cei peste 2.000 de absolvenţii sălăjeni de liceu reintră, de luni, 29 iunie, în febra Bacalaureatului, odată cu începerea probelor scrise. Primul examen scris va fi cel la limba şi literatura română, probă obligatorie pentru toţi elevii, urmat de cel la limba maternă, care va avea loc marţi, 30 iunie.Testarea va continua în 1 iulie cu proba obligatorie a profilului, iar în 3 iulie cu proba la alegere a profilului şi specializării.
În Sălaj, pentru testarea cunoştinţelor de limbă şi literatura română , în Sălaj, s-au înscris 2.088 de candidaţi, potrivit informaţiilor primite de la reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj.
Rezultatele vor fi afişate în 6 iulie până la ora 12. Tot în aceeaşi zi până la ora 16 se vor putea depune eventualele contestaţii, iar rezolvarea acestora se va face între 7 şi 9 iulie. Afişarea rezultatelor finale se va face în 10 iulie. Elevii care nu s-au prezentat la probele orale pot participa la probele scrise, însă nu pot promova examenul de Bacalaureat.
Potrivit metodologiei, subiectele pentru probele scrise de examen se elaborează de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi se stabilesc ţinându-se seama de următoarele criterii: să fie în concordanţă cu programele şcolare şi cu programele de Bacalaureat, aprobate şi publicate de MECTS; să fie proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacitatea candidaţilor de analiză, de sinteză, de generalizare şi abstractizare din partea candidaţilor; să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzător conţinutului programelor de bacalaureat, pentru a fi tratate în timpul stabilit, să solicite demonstrarea competenţelor prevăzute în aceste programe; să permită tratarea lor în timpul acordat candidaţilor pentru rezolvare la probele scrise: trei ore.
Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza actului de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei. Înainte de aducerea subiectelor în săli, asistenţii vor explica elevilor modul de desfăşurare a probei şi modul de completare a datelor personale pe foaia tipizată.
Candidaţii se aşează câte unul în bancă, în ordine alfabetică, în funcţie de disciplina şi de tipul de subiect primit, conform listelor afişate. Fiecare candidat primeşte o coală de hârtie tipizată, pe care îşi scrie cu majuscule numele, prenumele tatălui, toate prenumele personale, în ordinea în care sunt trecute în actul de identitate, şi completează citeţ celelalte date de pe colţul ce urmează a fi lipit. Colţul colii tipizate va fi lipit, după distribuirea subiectelor în săli, nu mai după ce asistenţii din săli au verificat identitatea candidaţilor, după completarea corectă a tuturor datelor prevăzute şi după ce aceştia semnează în interiorul porţiunii care urmează a fi sigilată.
Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, socotit din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiecte lor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru elaborarea lucrării scrise, candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor folosesc numai creion negru. Pentru probele scrise la disciplinele Matematică şi Geografie, candidaţii pot să utilizeze instrumente de desen.
Se interzice folosirea, în timpul probelor scrise, a mijloacelor de calcul. Se foloseşte numai hârtia distribuită candidaţilor de către asistenţi.

One Thought to “Astăzi încep probele scrise ale Bacalaureatului”

  1. […] Cei peste 2.000 de absolvenţii sălăjeni de liceu reintră, de luni, 29 iunie, în febra Bacalaureatului, odată cu începerea probelor scrise. Primul examen scris va fi cel la limba şi literatura română, probă obligatorie pentru toţi elevii, urmat de cel la limba maternă, care va avea loc marţi, 30 iunie.Testarea va continua în 1 iulie cu proba obligatorie a profilului, iar în 3 iulie cu proba la alegere a profilului şi specializării. În Sălaj, pentru testarea cunoştinţelor de limbă şi literatura română , în Sălaj, s-au înscris 2.088 de candidaţi, potrivit informaţiilor primite de la reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj. Rezultatele Sursă știre […]

Leave a Comment