Admitere la liceu 2016: Ultima zi de depunere a cererilor pentru repartizarea computerizată este astăzi

Calendarul admiterii la liceu pentru anul şcolar 2016-2017 a fost stabilit prin Ordinul ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5082/2015, care a fost publicat înMonitorul Oficial, Partea I, nr. 711 din 22 septembrie 2015.
Absolvenţii clasei a VIII-a au primit săptămâna trecută rezultate finale la Evaluarea Naţională, notele finale fiind disponibile pe site-ul evaluare.edu.ro. Anul acesta, în Sălaj, din totalul celor 1.911 absolvenţi ai clasei a VIII-a care s-au prezentat la examene, patru au reuşit să obţină media 10. Alţi 154 de elevi din judeţ au obţinut medii cuprinse între 9 şi 9,95. Cu medii cuprinse între 8 şi 8,98 s-au ales 354 de elevi, 312 absolvenţi au avut între 7 şi 7,98, 292, între 6 şi 6,98, în timp ce 287 au intrat în categoria celor cu medii cuprinse între 5 şi 5,98. Astfel, rata de promovabilitate este de 73,62 la sută.
Potrivit Ordinului ministrului Educaţiei, amintit mais us, absolvenţii de gimnaziu îşi pot completa, în perioada 8-12 iulie, opţiunile în fişele de înscriere în clasa a IX-a, ceea ce înseamnă că marți este ultima zi în care se poate efectua acest lucru. Completarea se face de către elevi şi părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, iar reprezentanţii Ministerul Educaţiei recomandă completarea unui număr cât mai mare de opţiuni.
Totodată, până miercuri va avea loc verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator.
Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016-2017 este programată pentru de 19 iulie, iar între 21 şi 29 iulie vor putea fi depuse dosarele de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi.La a doua etapă de admitere la liceu – care va începe pe 20 iulie – se pot înscrie candidaţii care n-au participat la prima etapă sau care n-au fost repartizaţi în urma acesteia.
Concret, calendarul etapei a doua este următorul: 20 iulie – înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limba modernă sau maternă; 21-22 iulie – susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunostinţelor de limba modernă ori de limba maternă; 23 iulie – afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoştintelor de limba modernă sau maternă şi rezolvarea eventualelor contestaţii; 20-25 iulie – completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fişe de opţiuni de către cei rămaşi nerepartizaţi după prima etapă a admiterii; 25 iulie – completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au fost respinşi la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini, dar şi completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au susţinut probe de verificare a cunostinţelor de limbă modernă sau de limba maternă; 20-26 iulie – introducerea datelor în calculator, verificarea fişelor listate şi corectarea eventualelor erori; 27 iulie – transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti şi la Centrul Naţional de Admitere; 28 iulie – repartizarea computerizată a candidaţilor din a doua etapă a admiterii; 28 iulie: afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu absolvenţii proveniţi din şcolile respective/din alte judeţe, repartizaţi în a doua etapă şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat; afişarea de către fiecare unitate de învăţământ liceal de stat a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate în a doua etapă; 28-29 iulie: depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care au fost repartizaţi candidaţii din etapa a doua.
A treia etapa de admitere în învăţământul de stat se va desfăşura în perioada 1 august – 5 septembrie. Conform Calendarului de Admitere la Liceu 2016, completarea fișei de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a va avea loc în perioada 8-12 iulie 2016, interval în care se va desfășura și introducerea în baza de date computerizată a datelor din fișele de înscriere. În 19 iulie 2016 urmează repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului scolar 2016 – 2017. În 20 iulie 2016 se va desfășura afișarea în școlile gimnaziale a rezultatelor, adică a listelor cu absolvenții repartizați proveniți din școlile respective și a listei cu locurile neocupate în liceele din județ. În 20 iulie 2016 va avea loc afișarea de către fiecare liceu a listei candidaților repartizați în acea unitate.
Reamintim că media generală obţinută la Evaluarea Naţională constituie unul dintre criteriile pentru admiterea în învăţământul liceal de stat. Media de admitere în liceu este media ponderată între media generală obţinută la Evaluarea Naţională (cu o pondere de 75 la sută) şi media generală de absolvire a claselor din gimnaziu (cu o pondere de 25 la sută).

Alte articole

Leave a Comment