A început a doua etapă pentru înscrierea în clasa pregătitoare

A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2018 – 2019 a demarat, joi, iar rezultatele finale vor fi afişate în 23 aprilie. În prima etapă au fost admise la nivel național 151.959 de cereri, reprezentând 99,3 la sută din numărul celor depuse.

În judeţul Sălaj, au fost aprobate peste 120 de clase pregătitoare, respectiv 2.345 locuri. După prima etapă de înscriere, au fost înscrişi 1.931 elevi şi au rămas 414 locuri libere pentru etapa a doua de înscriere (12-18 aprilie 2018).

Potrivit Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj, părinții copiilor care nu au fost cuprinși într-o unitate de învățământ în prima etapă de înscriere sau care nu au participat la această etapă, trebuie să completeze o nouă cerere tip de înscriere în a doua etapă, pe locurile disponibile.

Cererile se completează doar pentru unitățile de învățământ  pentru care există locuri disponibile. Unitățile de învățământ care nu mai au locuri disponibile nu pot primi cereri-tip de înscriere în învățământul primar în a doua etapă, iar opțiunile on-line pentru aceste unități vor fi respinse de aplicația informatică.

În cererea tip de înscriere pentru etapa a doua, părinții vor completa, în ordinea descrescătoare a preferințelor, maxim trei opțiuni pentru unitatea de învățământ la care mai există locuri disponibile.

Conform sursei citate, părinții trebuie să depună cererea online sau la secretariatul școlii aflate pe prima poziție din cele trei opțiuni  exprimate pentru a doua etapă.

Completarea cererilor tip de înscriere se face, în perioada 12-18 aprilie 2018, prin introducerea în aplicația informatică a datelor furnizate de părinte.

Validarea cererii tip de înscriere se face la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție din cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, în prezența părintelui și a cel puțin unui membru  din comisia de înscriere, după procedura menționată de metodologie.

După încheierea perioadei de completare și validare a cererilor-tip de înscriere depuse pentru a doua etapă de înscriere, unitățile de învățământ vor analiza și soluționa cererile părinților, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile.

La încheierea operațiilor menționate, conform calendarului înscrierii, se afișează lista candidaților înmatriculați la fiecare unitate de învățământ.  (23 aprilie 2018)

Comisia județeană asigură cuprinderea în clasa pregătitoare a copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ, în funcție de opțiunile părinților, de numărul de locuri disponibile și de criteriile de departajare.

Ocuparea locurilor disponibile se face în ordinea stabilită prin aplicarea criteriilor de departajare generale și specifice.

În situații excepționale, comisia județeană poate decide repartizarea copiilor în clase, cu depășirea numărului maxim de elevi prevăzut de lege.

 

* Extras din Procedura specifică  de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în a doua etapă de înscriere pentru clasa pregătitoare, pentru anul şcolar 2018-2019.

Leave a Comment