76 de elevi din Sălaj primesc câte 200 de euro pentru un calculator

Ministerul Educaţiei Naţionale a publicat lista beneficiarilor Programului „Euro 200”, prin care elevii cu posibilităţi materiale reduse primesc un ajutor financiar în valoare de 200 de euro pentru a-şi achiziţiona un computer.
Printre cei peste 7.300 de beneficiari din întreaga ţară se regăsesc şi 76 de elevi din judeţul Sălaj, care provin din familii cu venituri brute lunare ce nu depăşesc 150 de lei pe membru de familie.
La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligaţii.
Fiecare dintre cei 76 de beneficiari sălăjeni îşi vor putea ridica bonurile pentru achiziţionarea calculatoarelor până în 30 iulie, termenul limită până la care pot face achiziţia propriu-zisă fiind 31 august.
Bugetul alocat de Ministerul Educaţiei Naționale pentru derularea „Euro 200” în anul 2017 este de 15 milioane de lei, pentru un număr estimat de circa 12.000 de beneficiari (elevi şi studenţi).
Programul „Euro 200” se derulează începând cu anul 2004, în baza Legii nr. 269/2004, obiectivele sale fiind stimularea achiziţionării de computere prin acordarea unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale, respectiv crearea de competenţe în utilizarea mijloacelor IT & C. Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro pentru un computer, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României pentru ultima zi a lunii precedente, fără a depăşi valoarea computerului achiziţionat. Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii. Configuraţia minimă recomandată a calculatoarelor pentru achiziţionarea cărora se acordă sprijinul financiar este următoarea: procesor 2 Ghz, 1 GB RAM si 250 GB hard-disk şi software de bază licenţiat, incluzând un sistem de operare şi un program antivirus.
În cei 12 ani de aplicare a programului „Euro 200” au beneficiat de sprijin pentru achiziţia de computere peste 290.000 de elevi şi studenţi.

Alte articole

Leave a Comment