Ziua sănătății și securității în muncă

Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) sărbătorește Ziua Internaţională a Securităţii și Sănătăţii în Muncă (SSM) în ziua de 28 aprilie a fiecărui an pentru o zi dedicată promovării la nivel mondial a prevenirii accidentelor și a bolilor profesionale.

În acest an, Ziua Internaţională a Securităţii și Sănătăţii în Muncă și Ziua Mondială împotriva Muncii Copiilor (12 iunie) sunt celebrate printr-o campanie comună, cu titlul „Generația Securitate şi Sănătate” („Generation Health & Safety”). Scopul acestei campanii îl constituie promovarea de acţiuni pentru îmbunătățirea securităţii și sănătăţii lucrătorilor tineri și pentru oprirea muncii copiilor.

Campania vizează accelerarea acțiunilor pentru atingerea ţintelor din programul de Dezvoltare Durabilă al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Realizarea acestor obiective în beneficiul următoarei generaţii de lucrători necesită o abordare concertată și integrată, care să includă promovarea unei culturi a prevenirii pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi acţiuni pentru eliminarea muncii copiilor.

Conform statisticilor O.I.M., la nivel mondial există cca 541 de milioane de tineri lucrători (15-24 ani), care reprezintă mai mult de 15 la sută din forța de muncă mondială. Aceste cifre includ şi 37 de milioane de copii implicaţi în munci periculoase. În Uniunea Europeană, lucrătorii tineri suferă cu 40 la sută mai multe accidente de muncă cu consecinţe grave asupra sănătăţii, decât lucrătorii adulți cu vârsta peste 25 de ani.

În urma analizei factorilor care pot crește vulnerabilitatea tinerilor față de riscurile legate de securitate şi sănătate în muncă, constatăm că cei mai importanţi factori sunt stadiul lor de dezvoltare fizică și psihică, lipsa experienței de muncă și lipsa de instruire, conștientizarea limitată a pericolelor legate de locul de muncă și lip-sa puterii de negociere, fapt ce determină tinerii lucrători să accepte sarcini periculoase sau condiții de muncă proaste. Campania Organizaţiei Internaţionale a Muncii din 2018 abordează aceste provocări, evidențiind importanța critică a îmbunătățirii securității și sănătății tinerilor lucrători, prin promovarea unor locuri de muncă sigure şi sănătoase pentru tineri, cât și prin formarea unei culturi a prevenirii. Campania urmăreşte şi conectarea eforturilor de combatere a tuturor formelor de muncă a copiilor, vizând în primul rând muncile periculoase la care aceştia sunt supuşi.

 

 

Alte articole

Leave a Comment