Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, la Centenar și Adunarea Generală Extraordinară!

Motto: „Ziarul nu este numai o știre, telegramă, articol de fond, reportaj, numai politică și informație…
Ziarul e o stare sufletească”.
Tudor ARGHEZI (1880 -1967), poet și scriitor

Joi, 26 septembrie 2019, în Sala de Concerte a Radiodifuziunii Române (Sala Radio) s-au desfășurat activitățile de celebrare a Centenarului Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR), sub genericul de mare rezonanță istorică „Ziaristul român – promotor al Marii Uniri. Sărbătorirea a 100 de ani de jurnalism profesionist în România (1919 – 2019)”. La această festivitate importantă, organizată de către UZPR, în parteneriat cu Radio România și cu sprijinul Guvernului României, au fost prezenți aproape 700 de participanți, printre care, jurnaliști membri ai UZPR din țară și din afara granițelor acesteia și reprezentanți ai: statului român, Bisericii Ortodoxe, Bisericii Greco-Catolice, Ambasadelor acreditate la București, unor instituții și sponsori, unor Uniuni de Creație, unor organizații neguvernamentale, unor trusturi de presă și redacții din presa scrisă, online, radio și televiziune. În rândul acestora s-a aflat și subsemnatul, membru al UZPR, onorând invitația Uniunii. Menționez faptul că, dintre cei peste 3.000 de membri ai UZPR, mai fac parte și sălăjenii: Viorica Blaj, Ioan Filip, Simion Gliguță, Maria Marincaș, Ileana Păușan, Ioan Nichita Săbăduș, Vasile Șandor și Viorel Varga.
Deschiderea oficială a reuniunii a fost făcută de către Răzvan Onesa – jurnalist la Televiziunea Română, cel care a coordonat întreaga activitate. La început, un grup de fete, reprezentante ale Corului FRIENDSHIP de la Palatul Național al Copiilor din București, condus de profesoara Claudia Păun Stoicescu și acompaniat de către Cristian Dumitrașcu și Trupa „Aliații”, a interpretat câteva piese corale. După Imnul de Stat al României, a fost intonat „Imnul Jurnalistului” de către compozitorul Mihai Napu Band, pe versurile lui Miron Manega – ziarist, purtător de cuvânt al UZPR.
Apoi, a fost invitat să ia cuvântul domnul Doru Dinu GLĂVAN – președinte al UZPR. După salutul de „bun venit !”, în discursul său, Doru Dinu Glăvan a spus: „(…) Aduc mulțumiri tuturor celor care au răspuns invitației noastre. Mulțumesc Guvernului României, reprezentat aici de domnul ministru Toni Greblă, bună ziua!, pentru susținerea acestui eveniment. Mulțumesc partenerului nostru – Societatea Română de Radiodifuziune, care ne găzduiește. Mulțumesc excelențelor lor, ambasadori în România, din partea Federației Ruse, Belarus, Danemarca, Estonia, Irlanda, Muntenegru, Serbia, Slovacia și Cipru, precum și reprezentanților ambasadelor la București din Cehia, Polonia, Grecia, Marea Britanie și Irlanda de Nord și Republica Moldova. Mulțumesc foștilor președinți ai UZPR în perioada postdecembristă, care au făcut ca România să reziste într-o societate tumultoasă. Sunt cu toții aici, le mulțumesc! Mulțumiri se cuvin adresate tuturor partenerilor Uniunii, sponsorilor care ne sunt alături și Uniunilor de Creație care își exprimă solidaritatea cu Uniunea noastră. Dragi invitați, ne aflăm într-un moment emoționant, celebrarea unui secol de existență a UZPR, o sărbătoare pe care o transferăm întregii bresle, ca un omagiu adus jurnalismului profesionist din România reîntregită. Am traversat trei perioade importante din istoria României: cea interbelică, comunistă și a deplinei democrații în care ne aflăm. În tot acest interval, jurnaliștii au constituit o importantă categorie implicată în viața socială, culturală, economică, dezbătând cum este și firesc, dintodeauna, curentele politice ale timpurilor. Cred cu tărie că, întotdeauna, presa și slujitorii ei au avut un aport considerabil în evidențierea realităților, chiar dacă uneori sau poate chiar deseori, extremele abordate s-au aflat în disonanță. În ceea ce privește UZPR de astăzi, prin membrii ei, tot mai numeroși, aceasta se dorește a fi componentă importantă a societății române. Drumul pe care îl avem de parcurs nu este ușor, dar, printr-o conjugare a bunelor intenții, percepții și printr-o concentrare a eforturilor, pot fi depășite bariere, obstacole, impedimente de tot felul. Avem numeroase împliniri prin activitățile pe care le desfășurăm, din inițiative individuale sau colective, care se bucură de o bună și largă audiență. Constatăm că, eforturile noastre și ale filialelor din întreaga țară, dar și din diaspora, sunt răsplătite prin participarea tot mai numeroasă a publicului la manifestările organizate. Toate acestea sunt reflectate în publicațiile noastre: Cronica Timpului, Certitudinea, Revista Profesională a UZP, dar și pe site-ul nostru. Ne bucură numărul tot mai mare al jurnaliștilor, scriitorilor, al altor oameni de cultură, care trimit spre lumina tiparului lucrările, creațiile lor, sub egida Editurii UZP. Pe de altă parte, o nouă inițiativă a Uniunii, de a face cunoscute marile personalități ale jurnalismului din toate timpurile, inclusiv cel prezent, sub forma unor Convorbiri Jurnalistice, atrage o audiență tot mai mare. Rămânem preocupați pentru condiții tot mai bune în viața jurnaliștilor și, deopotrivă, de găsire a unor forme prin care să ridicăm calitatea profesională a tinerilor jurnaliști și nu numai, căutând, formule de parteneriat în realizarea acestora. Cuprinderea unui număr tot mai mare de jurnaliști, crearea unității în interiorul breslei sunt deziderate spre care tindem. Cred cu toată convingerea că, toate gândurile bune pe care le avem vor fi împlinite într-un orizont nu prea îndepărtat. Permiteți-mi să vă propun un moment de reculegere pentru toți cei care au fost membrii acestei Uniuni și nu numai, și care au trecut la cele veșnice. Vă mulțumesc! Închei cu o singură urare – viață lungă, bună înțelegere și împlinirea rezultatelor comune! La mulți ani, UZPR!”.
În continuare, au fost prezentate două mesaje. Primul a fost Mesajul Academiei Române, transmis de către academicianul Răzvan Theodorescu – vicepreședinte al Academiei, citit de către Răzvan Onesa: „Faptul că, breasla Jurnaliștilor din România poate să celebreze un Centenar al Uniunii sale reprezintă un semn de vitalitate, de forță creatoare și de perfectă sincronizare cu Europa. UZPR reprezintă pentru societate, pentru cultură, pentru politic, pentru economia românească, un semn distinctiv pe care Academia Română îl salută cu respect și solidaritate”. Al doilea a fost Mesajul Preafericitului Părinte Daniel – Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, despre valorile creștine și jurnalismul de responsabilitate socială, încheiat cu cuvintele: „Ne rugăm Mântuitorului nostru Iisus Hristos să binecuvânteze pe toți organizatorii și participanții la lucrările acestei întruniri și să le dăruiască bucuria de a cultiva, în universul mediatic dinamic din zilele noastre, valorile care nu se învechesc niciodată!”. Acesta a fost citit de către consilierul patriarhal Nicolae Dascălu – directorul Publicațiilor „Lumina”.
De asemenea, despre evenimentul sărbătorit și parcursul jurnalismului românesc în ultimul secol, despre rolul UZPR și importanța exercitării profesiunii de jurnalist/ziarist în cadrul Uniunii, precum și despre susținerea continuității activității și unității Breslei, au vorbit, cu multă însuflețire și pricepere gazetărească, domnii: Sergiu Andon (jurist, președinte al UZPR după anul 1990), Neagu Udroiu (ziarist și istoric al Breslei), Teodor Damian (New York, Statele Unite ale Americii), Nicolae Dan Fruntelată (poet, scriitor și publicist), Andrei Păunescu (muzician, scriitor și jurnalist), Nicolae Ciobanu (ziarist, Pancevo-Voivodina, Serbia), Nicolae Băciuț (ziarist, Târgu Mureș), Miron Manega (ziarist, purtător de cuvânt al UZPR), Iuliana Gorea Costin (Chișinău, Republica Moldova), Alexandru Mironov (scriitor și jurnalist, fost ministru al sportului, 1993-1996), Mirela Munteanu Lițoiu (Toronto, Canada), Lavinia Betea (profesor universitar și jurnalist, Arad), George Roca (Sydney, Australia), Liviu Hopârtan (Bruxelles, Belgia), Ovidiu Ioanițoaia (ziarist sportiv) și Iulia Sanda Vârsta (Italia).
Cei prezenți la această Gală a UZPR au avut parte și de recitalurile susținute de către renumiții interpreți de muzică: Mihai Napu Band, Andrei Păunescu, Sergiu Cioiu, Ducu Bertzi și Tudor Gheorghe, răsplătiți cu aplauze îndelungi și binemeritate pentru frumoasa evoluție scenică.
Vineri, 27 septembrie a.c., în aula Academiei de Științe Economice din București, după constatarea statutară de către Ovidiu Zanfir – secretar general al Uniunii, s-a desfășurat Adunarea Generală Extraordinară a UZPR, având următoarea ordine de zi: 1. Prezentarea și supunerea la vot a Statutului UZPR, revizuit (citit de către Valeriu Uban – secretar al Comisiei de Atestare Profesională); 2. Prezentarea și supunerea la vot a Regulamentului Comisiei de Atestare, revizuit (citit de către Sorin Stanciu – președintele Comisiei); 3. Prezentarea și supunerea la vot a Regulamentului Juriului de onoare, disciplină și arbitraj, revizuit (citit de către George Coandă – președintele Juriului); 4. Probleme diverse, de actualitate și de interes general.
În prezidiu au fost prezenți: Doru Dinu Glăvan, Daniela Gîfu și Mihai Milca – vicepreședinți, Ovidiu Zanfir și Sergiu Andon – jurist. Activitatea a fost moderată de către Doru Dinu Glăvan și Sergiu Andon – renumit avocat și jurnalist, în vederea armonizării/potrivirii acestor documente cu legislația actuală din țara noastră. După șase ore (!) de dezbateri „pro și contra”, punct cu punct, ale celor șapte capitole, cu 47 de articole ale Proiectului de Statut și a celor două Regulamente, delegații cu drept de vot (unul la 20 de membri ai UZPR) au votat aceste documente, care definesc breasla drept o Uniune de Creație modernă, conectată la valorile și principiile acestor vremuri. În continuare, au fost discutate câteva probleme de actualitate și de interes general.
La sfârșitul adunării, în aplauzele celor prezenți, prof. dr. Nicolae Dinescu – președinte al Filialei UZP din Râmnicu Vâlcea a citit și a înmânat domnului Doru Dinu Glăvan un HRISOV ANIVERSAR, în semn de recunoaștere și apreciere a activității acestuia în funcția de președinte al UZPR.
Așadar, cele două activități desfășurate spre sfârșitul lunii lui Răpciune (26-27 septembrie 2019) au fost de o reală importanță, una măreață, pe măsura sărbătoririi Centenarului UZPR.
LA MULȚI ANI, UNIUNEA ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI DIN ROMÂNIA!

Prof. Marin ȘTEFAN

Alte articole

One Thought to “Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, la Centenar și Adunarea Generală Extraordinară!”

  1. Anonim

    blaj, sabadus, varga… nume grele… traiasca partidul muncitoresc roman

Leave a Comment