S-au publicat rezultatele repartizării computerizate. Elevii își pot depune dosarele la liceele unde au fost repartizați

Peste 1.300 de absolvenţi ai clasei a VIII-a au fost repartizaţi computerizat în învăţământul liceal de stat în anul școlar 2020-2021. În total în județul Sălaj au fost repartizați 1.386 de elevi în învățământul liceal de stat dintre care 821 de candidați la filiera teoretică și 565 de candidați la filiera tehnologică. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Sălaj au mai rămas 42 de locuri libere, dintre care 19 la filiera teoretică și 23 la filiera tehnologică și au  fost admiși în etape anterioare repartizării computerizate: 151 de elevi la specializări vocaţionale și 20 de elevi pe locurile speciale rezervate candidaţilor de etnie romă. În total, au fost completate 9.802 de opțiuni, rezultând o medie de șapte opţiuni/elev, iar patru candidați au fost admiși cu media generală 10. Conform calendarului admiterii în învățământul liceal de stat, în perioada 13-20 iulie 2020, candidații vor depune sau transmite dosarele de înscriere la secretariatele liceelor în care au fost admiși. În zilele de 22, 23 și 24 iulie, comisia judeţeană de admitere va rezolva toate cazurile speciale apărute după etapa de repartizare computerizată. Conform sursei citate, 51 de elevi nu au fost repartizaţi, deoarece nu au completat suficiente opţiuni care să le permită încadrarea într-o unitate de învăţământ liceal. Aceştia vor intra în următoarea etapă de admitere, 24 iulie – 3 august 2020, alături de absolvenții clasei a VIII-a repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen, împreună cu absolvenţii clasei a VIII-a care nu au susţinut Evaluarea Naţională. Repartizarea se va face conform unei proceduri stabilite de către comisia județeană de admitere judeţeană, procedură ce va fi publicată pe site-ul ISJ Sălaj şi comunicată unităţilor de învăţământ, până în 24 iulie 2020.

Leave a Comment