Precizări de la ITM Sălaj: angajații și angajatorii, obligați să respecte planul de securitate și sănătate în muncă pentru toate șantierele

Persoanele care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor sau inginerie civilă, angajați și angajatori, sunt obligate să respecte planul de securitate și sănătate în muncă. În acest sens, reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj, informează că potrivit legislației în șantier temporar sau mobil este orice șantier în care se desfășoară lucrări de construcții sau inginerie civilă cum ar fi: excavații, terasamente, construcții, renovări, demolări, reabilitări etc. Astfel, coordonarea în materie de securitate și sănătate trebuie să fie organizată atât în faza de studiu, concepție și elaborare a proiectului, cât și pe perioada executării lucrărilor. ”Funcția de coordonator în materie de securitate și sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării, respectiv pe durata realizării lucrării poate fi deținută de aceeași persoană. Cerințele pentru formarea acestor coordonatori sunt prevăzute în Ordinul MMSSF nr.242/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specifică de coordonator. Beneficiarul lucrării sau managerul de proiect trebuie ca, înainte de deschiderea șantierului, să stabilească un plan de securitate și sănătate. La elaborarea acestuia trebuie să se țină seama de toate tipurile de activități care se desfășoară pe șantier și să se identifice toate zonele în care se desfășoară lucrările are implică riscuri specifice pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor”, se arată într-o informare emisă de ITM Sălaj. Activitățile desfășurate pe șantier care implică riscuri: lucrări care expun lucrătorii la riscul de a fi îngropați sub alunecări de teren, înghițiți de terenuri mocirloase/ mlăștinoase ori de a cădea de la înălțime; lucrări în care lucrătorii sunt expuși la contactul cu substanțe periculoase; lucrări cu risc de electrocutare, de înec și lucrări de puțuri, terasamente subterane și tuneluri etc.

 

Planul de securitate și sănătate, disponibil pentru control

Conform sursei citate, planul de securitate și sănătate trebuie să se afle în permanență pe șantier pentru a putea fi consultat de către inspectorii de muncă, inspectorii sanitari, membrii comitetului de securitate și sănătate în muncă sau de reprezentanții lucrătorilor, cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății, și trebuie să fie păstrat de către managerul de proiect timp de 5 ani de la data recepției finale a lucrării. De asemenea, fiecare antreprenor/subantreprenor va elabora planul propriu de securitate și sănătate care cuprinde ansamblul de masuri specifice fiind armonizat cu planul de securitate și sănătate al șantierului și se păstrează timp de cinci ani de la data recepției finale a lucrării. Înainte de începerea lucrărilor pe șantier planul propriu de securitate și sănătate trebuie să fie consultat și avizat de către coordonatorul in materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrării, medicul de medicina muncii și membrii comitetului de securitate și sănătate sau de către reprezentanții lucrătorilor, cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății lucrătorilor. Lucrătorii, respectiv reprezentanții lor trebuie să fie informați cu priire la măsurile ce trebuie luate privind securitatea si sănătatea lor pe șantier, iar atunci când este necesar, sunt consultați ținând seama de gradul de risc și de importanța șantierului. ”În funcție de durata lucrărilor și de volumul activității beneficiarul lucrării sau managerul de proiect trebuie să întocmească o declarație prealabilă care va fi afișată pe șantier și comunicată ITM Sălaj cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea lucrărilor, conform prevederilor art.47 din H.G.nr.300/2006”, au mai precizat reprezentanții ITM Sălaj.

Alte articole

Leave a Comment