Peste 17.000 de dosare soluționate anul trecut de judecătoriile sălăjene

Tribunalul Sălaj a prezentat, zilele trecute, bilanțul de activitate al instituției, aferent anului 2020, activitate la care au participat reprezentanții instanțelor din județ, dar și președintele Curții de Apel Cluj, Dana Gîrbovan. Conform datelor prezentate, Tribunalul Sălaj a avut de soluţionat în cursul anului trecut un număr total de 3.637 dosare, înregistrându-se o scădere cu 536 dosare faţă de anul 2019, când numărul dosarelor de soluționat a fost de 4.173, rezultând un procent de scădere de 12,84 la sută, iar în raport cu anul 2018, pentru care dosarele de soluționat au fost în număr de 4.639, cu 21,60 la sută mai puțin (1.002 dosare în minus). Din cele 3.637 dosare de soluţionat în anul 2020, 2.742 dosare sunt intrate în cursul anului de referinţă, cu 435 mai puţin faţă de anul 2019, când numărul dosarelor intrate au fost de 3.177, procentul de scădere fiind de 13,69 la sută.

În raport de anul 2018, când au fost 2.906 dosare, numărul dosarelor nou înregistrate este în scădere cu 164 dosare, procentual cu 5,64 la sută. În anul 2020 Tribunalul Sălaj a soluţionat un număr de 2.617 dosare, în scădere faţă de anul 2019, când a soluţionat un număr de 3.317 dosare, diminuarea fiind cu 700 dosare, procentual 21,10 la sută, și cu 1.090 dosare mai puțin față de anul 2018, când s-a soluţionat un număr de 3.707 dosare, procentul de scădere fiind de 29,40 la sută. La sfârşitul anului 2020, potrivit datelor din bilanț, stocul de dosare a fost de 1.020, cu 164 mai mult faţă de anul 2019, când acest stoc a fost de 856 dosare, procentual cu 19,16 la sută mai mare, şi cu 88 dosare mai mult faţă de anul 2018, când acest stoc a fost de 932 dosare, procentual înregistrându-se o creştere de 9,44 la sută.

Judecătoriile din circumscripţia Tribunalului Sălaj au avut de soluţionat în anul 2020 un număr de 17.003 dosare, mai mult cu 1 dosar faţă de anul 2019, când au fost 17.002 dosare, şi cu 1.272 față de anul 2018, când au fost 15.731 dosare, creșterile procentuale fiind de 0,01 la sută față de anul 2019 și de 8,09 la sută față de anul 2018. La Secţia civilă, Tribunalul Sălaj a avut un volum de activitate de 2.981 dosare (2.173 dosare intrate şi 808 stoc din anul precedent), cu 491 dosare mai puţin decât în anul 2019, când au fost 3.472 dosare, reprezentând o scădere de 14,14 la sută şi cu 978 dosare mai puţin faţă de anul 2018, când au fost 3.959 dosare, procentul de scădere fiind de 24,70 la sută.

Resursa umană la nivelul instanțelor din județ

Potrivit statelor de funcţii, pentru instanţele din judeţul Sălaj sunt prevăzute 36 posturi de judecător, din care 16 posturi la tribunal şi 20 posturi la cele trei judecătorii, repartizate astfel: 11 la Judecătoria Zalău, 4 la Judecătoria Şimleu Silvaniei şi 5 la Judecătoria Jibou. La nivelul corpului de judecători, la finalul anului 2020, pe instanțe, schema posturilor și gradul de ocupare a acesteia s-a prezentat astfel: la Tribunal Sălaj, din cele 16 posturi din statul de funcții au fost ocupate un număr de 15 posturi, cu mențiunea însă că, până la data de 1 martie 2020, au activat efectiv în cadrul instanței 14 judecători, un judecător aflându-se în concediu pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani. Așadar, un post de judecător a rămas vacant pe tot parcursul anului.

La Judecătoria Zalău, din schema 11 posturi de judecător existentă, la finalul anului 2020 erau vacante 2 posturi. În mod efectiv însă instanța a funcționat pe parcursul anului 2020 cu un deficit semnificativ de judecători, deoarece 2 judecători s-au aflat în concediu de risc maternal, de maternitate sau de îngrijire a copilului, iar 4 dintre judecătorii, ce au activat în intervale de timp diferite, au fost stagiari. Astfel, s-a ajuns la situația ca în a doua jumătate a anului instanța să funcționeze cu doar 7 judecători, dintre care 2 judecători stagiari.

La Judecătoria Șimleu Silvaniei, din schema de 4 posturi, la finalul anului 2020 era vacant un post de execuţie. În fapt însă, începând cu data de 1 iunie 2020, un judecător a fost transferat la Judecătoria Zalău, astfel că instanța a funcționat cu 2 judecători până la data de 3 august 2020, când un judecător şi-a reluat activitatea Pagină 45 din 76 profesionala din concediu de creştere şi îngrijire a copilului în vârsta de până la 2 ani. La Judecătoria Jibou, din schema de 5 posturi, la finalul anului trecut era vacant un post de execuţie, ca urmare a transferului unui judecător la Judecătoria Gherla, începând cu data de 1 iunie 2020. Nu au existat pe parcursul anului schimbări determinate de concursurile de promovare.

 

 

 

Leave a Comment