Noi condiţii pentru sporuri de muncă în MApN. Cât vor primi în plus angajaţii din sistem şi criteriile de acordare

Noi condiții de acordare a sporului de muncă au fost publicate de Ministerul Apărării Naţionale (MApN), într-un proiect de hotărâre pus în dezbatere.

Modificările sunt propuse în contextul alinierii la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, având în vedere că sistemul de apărare nu are doar gradați ca angajați, ci și funcţionari publici şi personal contractual.

Angajații MApN, dar și din celelalte sisteme din apărare, ordine publică și securitate națională beneficiază în prezent de sporurile de până la 15% pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, pentru condiţii grele de muncă şi pentru activităţile care solicită o încordare psihică foarte ridicată.

Prin noua hotărâre se propune reglementarea unitară a acordării sporului reglementat de art. 12 alin. (2) din Anexa VI – Familia ocupaţională de funcţii bugetare “Apărare, ordine publică şi securitate naţională”, deoarece sporul pentru condiţii de muncă specificat este un spor strict legat de locul de desfăşurare a activităţii.

Hotărârea prevede că angajații care îşi desfăşoară activitatea fracţionat la mai multe locuri de muncă, cu sporuri diferite, beneficiază de sporul prevăzut pentru fiecare loc de muncă, în funcţie de timpul efectiv lucrat.

Pentru încadrarea locurilor de muncă în anumite condiții, se vor avea în vedere următoarele criterii:

  • existenţa factorilor nocivi – fizici, chimici sau biologici şi mecanismul de acţiune a acestora asupra organismului;
  • intensitatea de acţiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori;
  • durata de expunere la acţiunea factorilor nocivi;
  • existenţa unor condiţii de muncă care implică un efort fizic mare, în condiţii de microclimat zgomot intens sau vibraţii;
  • existenţa unor condiţii de muncă ce implică un risc de accidentare sau îmbolnăvire;
  • structura şi nivelul morbidităţii în raport cu specificul locului de muncă;
  • alţi factori care pot duce la uzura prematură a organismului.

Sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare se acordă acolo unde, cu toate măsurile de securitate a muncii luate, se menţine un permanent risc de îmbolnăvire sau leziune fizică, cum ar fi pericolul de explozie, iradiere, contagiune şi/sau contaminare, accidentare, agresiune fizică.

La stabilirea concretă a procentelor de spor în cadrul cuantumului aprobat, se vor avea în vedere riscul de îmbolnăvire şi/sau de accidentare, solicitarea nervoasă şi indicii de morbiditate.

Pentru activităţile care solicită o încordare psihică foarte ridicată se acordă un spor de până la 15% din solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază, corespunzător timpului efectiv lucrat.

Alte articole

Leave a Comment