În Sălaj se înfiinţează Agenţia pentru Arii Naturale Protejate

O nouă agenţie care se va ocupa cu protejarea ariilor naturale urmează să fie înfiinţată în judeţul Sălaj. Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP), instituţie subordonată Ministerului Mediului, înfiinţată la nivel naţional în anul 2016, urmează să deschidă structuri teritoriale.  În acest sens, în cursul lunii februarie, va organiza, în fiecare judeţ al ţării, un concurs pentru ocuparea a 59 de posturi vacante (în total la nivel naţional), inclusiv în judeţul Sălaj. Potrivit reprezentanţilor agenţiei, instituţia care urmează să-şi deschidă structură în Sălaj ,  ”va fi una de sine stătătoare, nu va aparţine nici de Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului, nici de Garda de Mediu”, au precizat surse din cadrul ANANP.  Pentru judeţul Sălaj, într-o primă fază se va organiza un concurs pentru ocuparea unui post de consilier, grad IA, pentru care se solicită: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: silvicultură sau geografie sau geologie sau știința mediului sau agronomie sau horticultură; cunoștințe de operare-programare pe calculator: Word, Excel, Power Point – nivel mediu şi vechime în specialitatea studiilor de minimum 2 ani. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANANP din Bucureşti Piața Walter Mărăcineanu nr. 1-3,etaj 1, Serviciul Resurse Umane, Sector 1, de luni până joi în intervalul orar 8.30-17, respectiv vineri, de la 8.30-14.30.  Condițiile de desfășurare a concursului, condițiile de participare la concurs, bibliografia, orele de desfășurare a concursului precum și actele solicitate candidaților pentru dosarul de înscriere se afișează la sediul instituției organizatoare și pe site-ul www.ananp.gov.ro.

Activitatea ANANP

Agenţia a fost înființată în anul 2016, prin Legea nr. 95/2016 și funcționează în baza Hotărârii de Guvern nr. 997/2016. ANANP este o instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat și funcționează în subordinea Ministerului Mediului. Scopul ANANP este administrarea unitară și eficientă a ariilor naturale protejate și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice şi are atribuţii specifice. Concret,  propune proiectul de plan strategic de acțiune privind managementul rețelei de arii naturale protejate conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, apelor și pădurilor, care se aprobă prin ordin al acestuia; încheie contracte de administrare/custodie cu structurile de administrare special constituite/custozii ariilor naturale protejate, în conformitate cu prevederile legii; evaluează eficacitatea și eficiența modului de administrare/custodie a ariilor naturale protejate pe baza criteriilor de performanță stabilite potrivit legislaţiei specifice, elaborează ghiduri de bună practică și proceduri în domeniul de competență pentru administratori și custozi; completează și actualizează bazele de date privind rețeaua națională de arii naturale protejate, regiunile biogeografice, arealul de distribuție a speciilor și habitatelor protejate, la solicitarea autorității publice centrale pentru protecția mediului, apelor și pădurilor; asigură accesul publicului la informații generale de interes public privind ariile naturale protejate, ecosistemele protejate și serviciile oferite de acestea, speciile și habitatele protejate, în condițiile legii şi completează și actualizează baza de date națională cu privire la starea de conservare a habitatelor și speciilor de interes comunitar și național în scopul obținerii de rapoarte privitoare la această stare.

Alte articole

One Thought to “În Sălaj se înfiinţează Agenţia pentru Arii Naturale Protejate”

  1. Anonim

    Agentie cu un singur angajat?

Leave a Comment