Duplicatul cărții de identitate a mașinii se va obține mai ușor

Șoferii sălăjeni care vor să obțină un duplicat al cărții de identitate a mașinii în cazurile în care documentul a fost pierdut, distrus sau furat, nu trebuie să mai publice un anunț în Monitorul Oficial, începând cu 16 iulie.

Procedura de emitere a duplicatului a fost simplificată prin Legea nr. 109/2018 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere.

Noile reglementări: în cazul pierderii, furtului sau al distrugerii cărții de identitate a vehiculului ori al nerespectării dispozițiilor art. 10 alin. (5), RAR poate emite un duplicat al cărții de identitate a vehiculului, după identificarea vehiculului; procedura de eliberare a duplicatului cărții de identitate a vehiculului, în stuațiile prevăzute la alin. (1), precum și documentele necesare, se stabilesc prin ordin al ministrului Transporturilor; pentru emiterea de către R.A.R. a unui duplicat al cărții de identitate a vehiculului, nu este necesară publicarea pierderii, furtului sau distrugerii acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a (amendament introdus de Comisia pentru transporturi).

Leave a Comment