Copiii din familiile defavorizate vor primi bani pentru a merge la gradiniţă

Copiii din familiile defavorizate vor beneficia de un stimulent educaţional sub formă de tichete sociale, în valoare de 50 de lei, astfel încât aceştia să fie ţinuţi mai uşor în grădiniţe. Banii pot fi folosiţi pentru achiziţionarea de alimente, produse de igienă, îmbrăcăminte şi rechizite. Este interzisă utilizarea tichetelor pentru achiziţionarea de ţigări şi băuturi alcoolice ori valorificarea acestora prin transformarea în bani. În cazul în care se constată astfel de cazuri, acordarea tichetelor sociale încetează, iar sumele utilizate astfel se recuperează de la titularul dreptului.

Proiectul “Fiecare copil la grădiniţă” a fost adoptat de deputaţi. Legea urmează să fie trimisă spre promulgare.

 

Care sunt condiţiile?

 

Stimulentele se acordă copiilor din familii defavorizate, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, câteva condiţii. Vârsta minimă a copilului trebuie să fie de trei ani, împlinită oricând pe parcursul anului şcolar curent. Copiii pot fi înscrişi la grădiniţă şi înainte să împlinească vârsta de trei ani, dacă spaţiul o permite, dar devin eligibili în luna în care împlinesc vârsta de trei ani. Vârsta maximă a copilului trebuie să fie de şase ani, împliniţi după data de 1 septembrie a anului şcolar curent. Venitul lunar pe membru de familie trebuie să fie de până la de două ori nivelul venitului garantat pentru o singură persoană.

 

Obligatoriu, fără absenţe

 

Stimulentul educaţional se acordă sub formă de tichete sociale, la cererea unuia dintre părinţi, a reprezentantului legal al copilului sau a persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului. Condiţia principală pentru acordarea acestui ajutor este frecvenţa zilnică la grădiniţă a copiilor din familiile beneficiare, cu excepţia absenţelor motivate. Se consideră absenţe motivate, ce nu afectează acordarea tichetelor sociale, următoarele cazuri, cu condiţia ca acestea să nu depăşească 50 la sută din zilele de grădiniţă: absenţe medicale motivate, numai dacă părinţii aduc scutiri medicale corespunzătoare perioadelor în care au lipsit copiii, la revenirea acestora la grădiniţă, şi învoiri – copiii pot fi învoiţi de către părinţi în limita a trei zile pe lună, cu condiţia anunţării cadrelor didactice.

Leave a Comment