Continuă angajările la stat. Mai multe posturi sunt scoase la concurs

Mai multe locuri de muncă sunt scoase la concurs în această perioadă în unele instituţii publice din judeţ. Colegiul Național „Silvania” Zalău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a funcției contractuale de execuție de paznic, condiția principală fiind studiile medii și curs de agent de pază. De asemenea, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Speranța” din municipiul Zalău a scos la concurs un post vacant de șofer microbuz școlar, pentru care se solicită: studii liceale, permis de conducere categoriile B și D, experiență de minimum trei ani în domeniu, atestat profesional pentru transport persoane – în termen de valabilitate, adeverință de la medicul de familie care să ateste starea de sănătate corespunzătoare și aviz psihologic de la un cabinet autorizat. Tot în această perioadă, Biblioteca Județeană „Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, de execuție, vacante, de inginer de sistem IS. Persoanele interesate de a participa la acest concurs de recrutare trebuie să îndeplinească anumite condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în următoarele domenii: informatică – toate specializările, calculatoare și tehnologia informației – toate specializările, ingineria sistemelor – specializarea automatică și informatică aplicată, inginerie electronică și telecomunicații – toate specializările, matematică – specializarea matematică-informatică și vechime în specialitatea studiilor absolvite – minimum trei ani și șase luni.

 Angajări la spitalele din județ

Angajările continuă cu Spitalul Județean de Urgență Zalău care a scos la concurs un post de șef la Serviciul resurse umane, normare, organizare și salarizare, gradul I. Condițiile de participare la acest concurs sunt:  studii superioare da lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul juridic sau economic, minimum doi ani vechime în specialitate și certificat/diplomă de absolvire sau echivalentă – expert în legislația muncii sau managementul resurselor umane. De asemenea, la Spitalul de Boli Cronice Crasna sunt scoase la concurs două posturi: director medical și director financiar-contabil. Pentru postul de director medical criteriile specifice de participare sunt studiile universitare de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină, confirmarea cel puțin ca medic specialist și  minimum cinci ani vechime în specialitatea respectivă. Pentru postul de director financiar contabil condițiile de înscriere la concurs sunt diploma de licență sau echivalentă în profil economic, respectiv doi ani vechime în specialitatea studiilor.

Concurs de recrutare la Serviciul de  Ambulanță

Serviciul de Ambulanță Județean Sălaj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, de execuţie, vacante de auditor gradul I și inginer specialist I A. Pentru primul post  cos la concurs se solicită: diplomă de licență în domeniul științelor economice, patru ani vechime îh specialitatea studiilor (conform O.M.S. nr. 1470/2011) și  declarația pe propria răspundere privind respectarea prevederilor articolului 22 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la incompatibilități le auditorilor interni. De asemenea, pentru postul de inginer specialist IA condițiile de participare la concurs sunt diplomă de licență în domeniul mecanic, respectiv vechimea în specialitate de  șase ani și șase luni.

Angajări prin concurs la Primăria municipiului Zalău

Tot în această perioadă, Casa Municipală de Cultură organizează concurs pentru trei posturi vacante: maestru de studii – balet debutant, instrumentist 1/2 normă (trompetă) – debutant și instrumentist 1/2 normă (tubă) – debutant. Toate cele trei joburi nu necesită vechime muncă. Concursurile de angajare în sistemul public continuă cu Primăria municipiul Zalău care recrutează personal pentru funcția contractuală de conducere de director executiv al clubului sportiv „Sport Club Municipal Zalău”. Persoanele interesate pot obține informații cu privire la condițiile pentru concurs la sediile instituțiilor organizatoare sau pe portalul http://posturi.gov.ro/judet/salaj/

2 Thoughts to “Continuă angajările la stat. Mai multe posturi sunt scoase la concurs”

  1. […] Mai de locuri de muncă sunt scoase la concurs în această perioadă în unele instituţii publice din judeţ. Colegiul Național „Silvania” Citeste mai mult […]

  2. Yo

    Pentru postul de Ing Mecanic ! De unde a-ti scos vechime minima de 6 ani si 6 luni ? Sau postu e cu dedicatie ?

Leave a Comment