Consiliul Județean Sălaj continuă reabilitarea infrastructurii rutiere. Drumul județean Treznea – Agrij intră în reparații capitale

Modernizarea infrastructurii rutiere continuă în județul Sălaj cu drumul județean DN 1F – Treznea – Agrij. Consilierii județeni au aprobat în ultima ședință de Consiliul Județean (CJ) de marți – 17 mai, un nou proiect care vizează reabilitarea și modernizarea a peste 12 kilometri de drum județean. Este vorba despre proiectul de hotărâre „privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie Reabilitare și modernizare drum județean DJ 108R: DN 1F – Treznea – Agrij, km 0+000 – 12+137 – faza DALI”. Investiția este în valoare totală de 113.043.290,80 de lei și potrivit proiectului, este nevoie de reabilitarea și modernizarea acestuia deoarece starea tehnică este mediocră și nu asigură nivelul de serviciu pentru utilizatori. Drumul județean precizat este unul de clasa tehnică IV, cu lățimea părții carosabile de cuprinsă între 4 și 6 m și platforma drumului între 5 și 8 m. Din alcătuirea profilului transversal existent al drumului lipsesc acostamentele şi benzile de încadrare a părţii carosabile pe majoritatea lungimii sectorului studiat. Sub aspectul îmbrăcăminţii suprafeţei carosabile, pe întreaga sa lungime, drumul este acoperit cu covor asfaltic într-o stare relativ bună, dar există și tronsoane unde se constată o serie de degradări precum: tasări, faianțări și fisuri pe toate direcțiile, denivelări în profil transversal și longitudinal, ruperi de margine, gropi, degradări din oboseală și cedări/alunecări ale părții carosabile/ terenului de fundare/terasamentului. Drumul prezintă o îmbrăcăminte asfaltică aflată într-o stare relativ bună cu grosimea stratului de asfalt cuprinsă între 15 și 20 cm. Grosimea straturilor de agregate, piatră+balast, de sub îmbrăcămintea asfaltică este relativ mică, 25 – 30 cm, reliefând un sistem rutier suplu de tipul îmbrăcăminților asfaltice ușoare. Acostamentele sunt pietruite, dar şi parţial înierbate. Sistemele de scurgere existente în zona drumului sunt alcătuite din șanțuri și rigole, de pământ și parțial protejate în special în intravilan unde sunt realizate de riverani în diverse soluții fără să aibă la baza un proiect. Sistemul de scurgere a apelor nu are capacitatea necesară asigurării scurgerii apelor în lungul drumului. Descărcarea apelor pluviale se realizează prin podețe tubulare, podețe dalate și două poduri. În marea majoritate podețele și podurile nu asigură gabaritul necesar clasei tehnice a drumului. Drumul este prevăzut cu un sistem de semnalizare şi marcaje rutiere minimal alcătuit din indicatoare rutiere de orientare şi reglementare a circulaţiei rutiere şi marcaj longitudinal pentru separarea sensurilor de circulaţie. Semnalizarea verticală este de asemenea insuficientă şi necesită o suplimentare consistentă conform standardelor şi normativelor în vigoare. Bornele kilometrice existente sunt vechi, şterse şi degradate, cele hectometrice lipsind. În zona drumului expertizat au fost identificate zone care necesită lucrări de consolidare. În localitățile traversate de drumul județean sunt amenajate trotuare de riverani sau de autoritățile publice locale neavând o tratare unitară. Starea de viabilitate depășită a podurilor, cedările în sistemul rutier și zonele îngustate ale părții carosabile pun în pericol circulația auto și pietonală, în concluzie este necesară modernizarea și reabilitarea acestui drum județean. Pentru a răspunde nevoilor actuale de trafic și pentru a remedia deficiențele constatate pe acest drum, se impun lucrări de reabilitare și modernizare la sistemul rutier, acostamente, podețe, sistemul de scurgerea apelor, sistemul de semnalizare rutieră, podețe accese la proprietăți, trotuare, iluminat trecere de pietoni cu celule fotovoltaice, amenajare stații de autobuz etc. De precizat este faptul că drumul județean DJ 108R este inclus în proiectul integrat denumit „Drumul Meseșului”, alături alte două drumuri județene, respectiv DJ 108A: Bogdana – Agrij – Românași și DJ 108N: limită cu județul Cluj – Almașu – Mesteacăn – DJ 108A. Investiția va fi finanțată din prin Programul Operațional Regional (POR) 2021 – 2027.

2 Thoughts to “Consiliul Județean Sălaj continuă reabilitarea infrastructurii rutiere. Drumul județean Treznea – Agrij intră în reparații capitale”

  1. Anonim

    Terminați ce ați început și mai vedem

  2. Anonim

    Șapte „specialiști” asculta sfaturile rapsodului.

Leave a Comment