BRANTNER și elevii zălăuani – acțiuni de conștientizare a importanței selectării deșeurilor

Uniunea Europeană dispune de o nouă legislaţie în materie de deşeuri, care include obiective clare ce urmează a fi atinse până în anul 2020 cu privire la reutilizarea şi reciclarea deşeurilor. Primul obiectiv al oricărei politici privind deşeurile ar trebui să fie reducerea la minimum a efectelor negative ale producerii şi gestionării deşeurilor asupra sănătăţii oamenilor şi asupra mediului.

Compania Brantner și-a îndreptat atenţia asupra elevilor din cadrul școlilor gimnaziale, unde a desfășurat campanii de informare, conștientizare și nu numai.

În primul an de operare, Brantner a desfășurat campanii în cadrul Şcolii Gimnaziale Simion Bărnuțiu Zalău, proiectul Micul Ecologist, participanţi fiind clasele pregatitoare și I-VIII, iar în cadrul Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu Zalău, s-a derulat programul <<  Arată Că-ţi Pasă! Colectează Selectiv! >>, participanți fiind clasele pregătitoare  și I-VIII.

Obiectivele campaniei au fost informarea şi conștientizarea elevilor asupra importanţei colectării deşeurilor pe tipuri de fracţii. Astfel copiii au colectat deşeuri de hârtie/carton, plastic  (PET, PE) şi doze de aluminiu, în perioada 1 martie 2018 – 31 mai 2018. Elevii au fost recompensaţi cu numeroase premii, iar sălile de clasă au fost dotate cu pubele inscripționate pe categorii de deșeuri. În cadrul Programelor de informare și conștientizare privind importanța colectării selective în școli, desfăsurate în perioada 1 Martie- 31 Mai 2018, reprezentanţii societăţii Brantner Sălaj și cu reprezentanții Asociației A.D.I. Ecodes Sălaj, s-au întâlnit cu cadrele didactice și elevii Școlii Gimnaziale Simion Bărnuţiu și Mihai Eminescu din Zalău, unde au desfășurat acțiuni practice şi teoretice. În cadrul campaniilor desfăşurate, clasele I a, a II-a și a IV-a, au vizitat  Centrul De Management Integrat al Deşeurilor – CMID Dobrin unde și-au format, spun reprezentanții Brantner, “un spirit civic și un comportament pozitiv față de mediului înconjurător”.

“Pentru perioada 1 martie – 31 mai 2019 am început o nouă Campanie de informare şi conştientizare privind colectarea selectivă, Proiectul  Şcoala Verde! Școlile participante sunt: Şcolile Gimnaziale  Simion Bărnuţiu, Gheorghe Lazăr şi Corneliu Coposu, unde elevii colectează deşeuri de ambalaje: deșeuri din plastic (PET, PE), hârtie/carton,  doze de aluminiu și deșeuri de echipamente electrice și electronice. Alături de reprezentanții Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  ECODES SĂLAJ  ne-am deplasat la fiecare școală participantă unde împreună cu elevii am parcurs un proces de experimentare și cunoaștere  privind importanţa colectării selective şi a impactului asupra mediului înconjurător. Informaţiile au fost acumulate de elevi prin jocuri tematice şi concursuri. Pe parcusul campaniei  Şcoala Verde!, pentru eforturile lor, copiii sunt recompensaţi cu premii, diplome, excursii la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Dobrin. Astfel cu ajutorul materialelor didactice și activităților desfășurate, venim în sprijinul elevilor și al părinților, pentru a conștientiza și a reduce amprenta noastră asupra mediul înconjurător! Avem încrederea că prin aceste proiecte am contribuit la formarea unei generaţii viitoare de adulţi responsabili faţă de mediu!”, spun reprezentanții societății Brantner.

Leave a Comment