Au fost aprobate condițiile pentru monitorizarea video a salariaților

Angajatorii vor putea să-și monitorizeze video salariații sau să le monitorizeze conversațiile numai în anumite condiții, acestea urmând să fie stabilite prin lege. Este vorba de un proiect de act normativ promulgat marți de președintele României. Concret, angajatorii vor putea apela la monitorizarea salariaților numai atunci când acest lucru este important pentru companie. Totodată, introducerea monitorizării va trebui discutată în avans cu reprezentanții salariaților.

Angajatorii vor avea voie să-și monitorizeze video salariații sau să le monitorizeze conversațiile, reiese dintr-un proiect de lege care conține câteva măsuri pentru aplicarea Regulamentului general pentru protecția datelor (GDPR). Documentul a fost promulgat marți de către șeful statului și, ca să se aplice, mai are nevoie de publicarea sa în Monitorul Oficial.

Totuși, monitorizarea salariaților va fi posibilă numai în anumite condiții, după cum se arată în propunerea legislativă: „În cazul în care sunt utilizate sisteme de monitorizare prin mijloace de comunicații electronice și/sau prin mijloace de supraveghere video la locul de muncă, prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților, în scopul realizării intereselor legitime urmărite de angajator, este permisă numai dacă: interesele legitime urmărite de angajator sunt temeinic justificate și prevalează asupra intereselor sau drepturilor și libertăților persoanelor vizate; angajatorul a realizat informarea prealabilă obligatorie, completă și în mod explicit a angajaților; angajatorul a consultat sindicatul sau, după caz, reprezentanții angajaților înainte de introducerea sistemelor de monitorizare; alte forme și modalități mai puțin intruzive pentru atingerea scopului urmărit de angajator nu și-au dovedit anterior eficiența; durata de stocare a datelor cu caracter personal este proporțională cu scopul prelucrării, dar nu mai mare de 30 de zile, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.”

În esență, angajatorii vor putea apela la monitorizarea salariaților numai atunci când acest lucru este important pentru companie. În orice caz, introducerea monitorizării ar trebui discutată în prealabil, astfel încât lucrurile să fie cât se poate de clare.

Dacă nu vor respecta aceste condiții, angajatorii vor risca amenzi de până la 4 la sută din cifra de afaceri mondială totală anuală corespunzătoare exercițiului financiar anterior, așa cum prevede GDPR.

GDPR reprezintă, începând cu data de 25 mai 2018, cadrul legal european unic în materie de prelucrare a datelor personale. Acesta se aplică, în mod direct, în toate statele membre ale Uniunii Europene, fără nicio excepție.

Leave a Comment