A dispărut „dosarul cu șină”?! Sunteți siguri?

Daniel Săuca

Nu cu mult timp în urmă, în media centrală au „răsunat” știri de genul „Dispare dosarul cu șină!” M-am mirat. Și, totuși, mi-am zis că, în sfârșit, onor legiuitorii patriei chiar pot să facă ceva pozitiv pe drumul „debirocratizării”. După ce am citit legea cu pricina, mi-am revenit. Legea nr. 267 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative chiar se referă numai la administrația publică centrală. Citez: „Se interzice instituțiilor publice și organelor de specialitate ale administrației publice centrale să solicite persoanelor fizice și juridice, în vederea soluționării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către instituții publice sau organe de specialitate ale administrației publice centrale”. Altfel spus, dacă aveți treabă pe la București, pe la ministere, agenții și alte organe, e posibil să beneficiați de simplificarea menționată, în sensul următor: „Instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale solicită entităților care au emis documentele prevăzute la alin. (1), în format electronic, copii sau extrase ale acestora, în baza consimțământului expres al beneficiarului serviciului public”. Pe aici, prin bătătura provinciei, lucrurile au rămas la fel. Să facă, totuși, referire legea și la „deconcentratele” din teritoriu? Poate, cine știe. Oricum, „dosarul cu șină” nu va dispărea degrabă din Republica Birocratică România. Și nici „biblioraftul”… Să închei într-o notă de bine: poate nu am înțeles eu cum trebuie noua lege. Forţa „debirocratizării” fie cu voi!

Leave a Comment