Triajul epidemiologic și alte măsuri de siguranță – obligatorii pentru patroni și instituții publice

Inspectoratul territorial de Muncă Sălaj a transmis angajatorilor sălăjeni dar și instituțiilor, printr-un comunicat remis cotidianului Magazin Sălăjean, câteva norme obligatorii ce trebuie respectate în contextul pandemic actual. Astfel, toate instituțiile şi autorităţile publice, operatoriii economici şi profesioniştii au obligația de a organiza activitatea astfel încât să asigure, la intrarea în sediu triajul epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât şi pentru vizitatori. Angajatorii trebuie să instruiască în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă  lucrătorii cu privire la riscurile induse de noul coronavirus și măsurile care se impun în atare situație. De asemenea, trebuie să identifice riscurile specifice condiţiilor de contaminare epidemiologică şi să actualizeze documentul de evaluare a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea angajaţilor la noile condiţii de desfăşurare a activităţii. Angajatorii pot asigura şi echipamente individuale specifice de protecţie (mască de protecţie, mănuşi) și informează lucrătorii cu privire la menținerea distanței sociale, igienei respectiv limitarea contactului cu alte persoane. În plus, angajatorii pot individualiza programul de lucru al angajaţilor (cu deosebire al angajaţilor din grupurile vulnerabile) care desfăşoară activitatea în spaţiu închis, astfel încât să se reducă, pe cât posibil, în funcţie de natura şi specificul activităţilor desfăşurate, contactul direct dintre aceştia, fără a afecta durata programului normal de lucru. De asemenea, asigură culoare speciale de acces în incintă şi de circulaţie pentru angajaţi, în vederea evitării aglomeraţiei la locurile de muncă. La rândul lor angajaţii trebuie să respecte toate instrucţiunile prevăzute în planul de prevenire şi protecţie şi instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă întocmite de către angajator pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS CoV – 2. Să poarte măştile de protecţie care să acopere nasul şi gura la locurile de muncă organizate de angajatori și să accepte verificarea temperaturii corporale la intrarea în sediu, la începutul programului şi ori de câte ori revin în sediu. Totodată salariații dezinfectează spaţiul de lucru şi obiectele necesare activităţii proprii, identifică şi folosesc culoarele de circulaţie asigurate de către angajator, evită staţionarea în spaţiile comune, aerisesc frecvent spaţiul închis în care îşi desfăşoară activitatea.

 

Leave a Comment