Transportatorii sălăjeni au primit amenzi de 26.000 de lei de la inspectorii de muncă

Inspectoratul Teritorial de Muncă Sălaj a desfășurat, în ultima decadă a lunii noiembrie, o campanie națională privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă și de odihnă a conducătorilor auto, a legislației și a directivelor europene ce vizează detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaționale, cod CAEN 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri, cod CAEN 4931 – Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători.

Motivele declanșării campaniei au fost neconformitățile constatate cu ocazia controalelor efectuate la operatori de transport rutier cu privire la timpul de muncă prestat de către conducătorii auto; Impactul social și consecințele în cazul unui accident rutier produs din cauza numărului mare de ore desfășurate la locul de muncă de către conducătorii auto precum și a stresului la care sunt supuși; Necesitatea îmbunătățirii condițiilor sociale ale personalului cât și a siguranței rutiere prin urmărirea modului în care angajatorii respectă prevederile legale cu privire la timpul de muncă și de odihnă, repausul săptămânal, sărbătorile legale, munca suplimentară, munca de noapte, evidența orelor prestate de către fiecare conducător auto, acordarea drepturilor salariale și a concediului de odihnă.

Obiectivele Campaniei au fost identificarea angajatorilor care utilizează munca nedeclarată și luarea măsurilor care se impun pentru respectarea prevederilor legale; controlul privind respectarea timpului de muncă și de odihnă; determinarea angajatorilor de a respecta prevederile Codului Muncii, ale HG nr.905/2017 precum și ale legilor speciale din domeniul transportului rutier; creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă; diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatori a prevederilor legale privind timpul de muncă și de odihnă;

Eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea de sancțiuni contravenționale corespunzătoare. Astfel, au fost verificați 20 agenți economici și 78 de conducători auto, aplicându-se trei amenzi și 26 de avertismente.

Încălcări ale prevederilor legale pentru care s-au aplicat amenzi au fost  primirea la munca a unei persoane fără a avea încheiat contract individual de munca nerespectarea dispozițiilor legale privind munca de noapte; nerespectarea obligației de a ține evidența orelor de munca prestate de fiecare salariat. Cuantumul total al amenzilor contravenționale aplicate a fost de 26.000 lei. Deficiențele constatate, pentru care s-au aplicat  avertismente, se referă la nerespectarea dispozițiilor legale privind munca suplimentară; nerespectarea prevederilor  privind sărbătorile legale; nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal; refuzul angajatorului de a elibera salariatului extras din registrul electronic sau adeverința care să ateste activitatea desfășurată.

Pentru  aceste deficiențe inspectorii de muncă au dispus măsuri în vederea remedierii lor.

 

 

 

One Thought to “Transportatorii sălăjeni au primit amenzi de 26.000 de lei de la inspectorii de muncă”

  1. Anonim

    soferii sunt platiti pe salariul minim pe economie, si diferenta este la negru

Leave a Comment