Tinerii sălăjeni îşi pot cumpăra maşini cu credite de la stat

Programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi – Prima maşină, va beneficia de un plafon de garantare din partea statului, în valoare de 10 milioane lei, sumă rămasă neutilizată anul trecut. Potrivit Guvernului, gradul de utilizare a acestui plafon a fost mic, în ultimii trei ani. “Ținând cont de faptul că menținerea programului în portofoliul de programe guvernamentale active cu garanția statului este importantă pentru asigurarea continuității și coerenței politicilor publice, se propune un nivel al plafonului garanţiilor care pot fi emise în anul 2018, în sumă de 10 milioane lei din diferența neutilizată din plafonul alocat pentru anul 2017. Pentru nivelul plafonului s-au luat în considerare evoluția Programului și aspectele relevate de implementarea acestuia, precum și a gradului redus de utilizare a plafonului în cursul anului 2017”, se arată în textul Hotărârii de Guvern.

În nota de fundamentare a actului normativ se arată că plafonul de garantare a fost utilizat în procent redus, până acum.

“Programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi a demarat începând cu luna aprilie a anului 2015, pentru anul 2015 fiind alocat un plafon total al garanțiilor de 350 milioane lei. Perioada scurtă avută la dispoziție de finanțatorii parteneri pentru promovarea facilităților oferite în cadrul Programului precum și condițiile de creditare foarte apropiate de cele ale pieței financiare, au determinat o utilizare foarte redusă a plafonului pe anul 2015. Astfel, până la data de 31.12.2015 au fost acordate un număr de 193 garanții în valoare totală de 3,257 milioane lei.

Pentru anul 2016, plafonul alocat de 100.000.000 lei, provenind din diferența neutilizată aferentă plafonului alocat pentru anul 2015, a fost utilizat în procent de aproximativ 1,41 la sută, reprezentând un număr total de 75 de garanții acordate, însumând o valoare de garantare de 1,411 milioane lei.

Din plafonul alocat pentru anul 2017, în valoare de 50.000.000 lei, provenind din diferența neutilizată aferentă plafonului alocat pentru anul 2016, au fost acordate, până la data de 5 decembrie 2017, un număr de 55 garanții, însumând o valoare de garantare de 1,003 milioane lei, ceea ce reprezintă un procent de utilizare a plafonului de 2,01 la sută.

Până la data de 05.12.2017 nu a fost solicitată nicio executare a garanțiilor acordate de către finanțatori”, se precizează în document.

Prin modificarea normelor de aplicare, în 2016, s-a prevăzut posibilitatea includerii primei de casare acordate în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național pentru justificarea achitării avansului minim obligatoriu de 5 la sută din prețul de achiziție prevăzut în legislația Programului Prima Masină. Această facilitate a devenit operațională în momentul în care a demarat Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național, respectiv la data de 14 iunie 2016.

Prin programul Prima Mașină, persoanele fizice pot achiziționa, prin credit garantat de stat în proporție de 50 la sută, o mașină al cărei preț de achiziție nu depășește 50.000 de lei, la care se adaugă TVA.

Cumpărătorul este obligat să asigure mașina printr-o poliță full Casco fără fransiză, care va acoperi cel puțin riscurile totale și partiale de furt și daună.

Pentru finanțare este necesar un avans de cel puțin 5 la sută din prețul de achiziție, iar creditul este acordat pe maximum cinci ani.

Documente necesare pentru obţinerea unui credit cu garanţie de stat la cumpărarea unui autoturism nou: actul de identitate a beneficiarului; actele de identitate ale codebitorului/codebitorilor garant/ţi, după caz; factura proforma emisă de către persoana juridică care are ca obiect de activitate vânzarea autovehiculelor; va conţine în mod obligatoriu menţiuni referitoare faptul că autoturismul care se achiziţionează în cadrul programului este nou şi se încadrează în cerinţele minime ale standardului EURO 5; ultimul certificat anual de atestare fiscală emis de organul fiscal competent, aflat în termenul de valabilitate la data depunerii solicitării de garantare, din care să rezulte că beneficiarul nu are restanţe la plata sumelor datorate bugetului general consolidat. În cazul în care beneficiarul înregistrează datorii, certificatul este însoţite de copie certificată pentru conformitatea cu originalul a documentelor justificative, prin care aceste debite au fost achitate; declaraţia beneficiarului pe propria răspundere că a deţinut un autoturism nou, la momentul solicitării creditului garantat; declaraţia beneficiarului pe propria răspundere privind achiziţionarea unui autoturism nou, cu norma de poluare euro 5, cel puţin, şi cu un preţ de maximum 50.000 de lei, fără TVA; rezultatul consultării Biroului de Credite, din care să rezulte respectiv faptul că la data solicitării creditului, beneficiarul nu înregistrează restanțe la alte credite bancare, emis cu cel mult 10 zile înainte de data transmiterii solicitării de garantare.

Leave a Comment