Termenul de declarare a veniturilor din agricultură a fost prelungit

Anunţat ca fiind 27 mai, termenul limită pentru depunerea declaraţiilor de către persoanele care obţin venituri din activităţi agricole s-a prelungit până în 25 iunie. Decizia a fost luată pentru desfăşurarea în bune condiţii a campaniei de depunere a formularului specific şi de familiarizare a contribuabililor cu obligaţiile care le revin. Astfel, producătorii agricoli locali se pot interesa direct de la Fisc în ce priveşte obligaţia depunerii declaraţiei anuale privind veniturile obţinute din activităţi agricole.
Potrivit unui comunicat al Finanţelor, informaţii detaliate pe acest subiect se pot obţine la birourile pentru asistenţa contribuabililor din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Sălaj. De asemenea, contribuabilii pot cere sprijin şi de la Centrul de asistenţă a contribuabililor din cadrul ANAF – tel. 031/40.39.160 sau se pot lămuri accesând informaţiile prezentate pe pagina de web a ANAF.
Obligaţia de a depune declaraţia amintită o au persoanele fizice care realizează, în mod individual, venituri din România, din activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea, creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.
Declaraţia se completează de către contribuabili şi se depune în format hârtie la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz. Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului sau poate fi descărcată de pe portalul ANAF, site-ul www.anaf.ro – secţiunea asistenţă contribuabili – formulare şi programe utile – toate formularele cu explicaţii.

Alte articole

Leave a Comment