Termen pentru depunerea cererilor de încasare a sprijinului nerambursabil pentru suprafețele de pădure

Agenţia de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) reamintește că data de 15 iunie, inclusiv, este ultima zi de depunere a Cererilor de sprijin pentru accesarea Schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, SubMăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu” din cadrul PNDR 2014 – 2020.
Toate documentele necesare accesării schemei de ajutor de stat sunt publicate pe site-ul instituției www.apia.org.ro.
Depunerea Cererii de Sprijin se realizează pe suport de hârtie la la APIA Sălaj. Aceasta va fi însoţită de avizul Gărzii Forestiere și de documentele specificate în Ghidul solicitantului.
Solicitantul sprijinului financiar trebuie să îndeplinească condițiile de eligibilitate și criteriile specifice prevăzute în schema de ajutor de stat și detaliate în Ghidul Solicitantului.
Alocarea financiară pentru sesiunea 01/2017 este de 117.803.922 euro.
Selecția Cererilor de sprijin în cadrul sesiunii se efectuează conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare al procesului de selecție și al procesului de verificare a contestațiilor aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.362/2016, publicat pe site-ul APIA.
Sprijinul acordat în cadrul acestei scheme este de tip compensatoriu și este acordat anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de deținătorii de terenuri forestiere care încheie angajamente voluntare pe o perioadă de 5 ani.
În cadrul schemei sunt compensate două tipuri de angajamente, ale căror cerințe specifice sunt încadrate în următoarele două pachete: Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște; Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri. (Pachetul 2 poate fi aplicat doar în combinație cu Pachetul 1).
Anunțarea rezultatelor selecției se va face prin notificarea beneficiarilor de către APIA Sălaj, ca urmare a publicării pe site a Raportului de selecție preliminar aprobat de către directorul general al DGDR – AM PNDR.

Alte articole

Leave a Comment