Taxe noi, publicate în Monitorul Oficial

Guvernul a publicat, vineri 20 septembrie, în Monitorul Oficial, Ordonanţa care cuprinde modificările la Codul Fiscal. Actul normativ adoptat conţine două structuri normative diferite, respectiv: modificarea Codului fiscal privind introducerea contribuţiei individuale la asigurările de sănătate pentru persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor (închiriere, arendare), precum şi implementarea sistemului naţional de raportare, verificare, monitorizare şi control a situaţiilor financiare şi a bugetelor aparţinând instituţiilor publice.
Baza de calcul a contribuţiei de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor este diferenţa dintre venitul brut impozabil şi o cota de cheltuieli forfetare de 25 la sută, similar impozitului pe venitul din chirii. Baza de calcul lunară nu poate fi mai mică decât un salariu minim brut pe ţară, când acesta este singurul venit al persoanei fizice şi nu poate să fie mai mare decât valoarea a de 5 ori salariului mediu brut pe ţară.
Când impozitarea se realizează în baza declaraţiei de venit depusă pentru închirierea unor proprietăţi (formular 200, 220), plata se va efectua în 4 rate egale, până la data de 25 a ultimei luni din fiecare trimestru.
Probabil aceasta este majoritatea situaţiilor întâlnite în practică, iar persoanele interesate şi aflate în situaţia de a achita contribuţiile la chirii, aici vor trebui să îşi analizeze situaţia fiscală. Organul fiscal va emite decizie de impunere pentru contribuţia la sănătate datorată pentru chirii, similar impozitului pe venit.
Când se realizează venituri din închirierea camerelor situate în proprietăţi personale, închiriere în scop turistic, impozitarea se va realiză în bază deciziei de impunere emisă de organul fiscal, iar plata se efectuează în două rate egale, până în data de 25 iulie şi 25 noiembrie inclusiv.
Având în vedere că o persoană fizică poate avea mai multe contracte de închiriere, mai multe contracte de arendare şi poate, în acelaşi timp, să obţină şi venituri din închirierea camerelor în scop turistic, stabilirea obligaţiei de asigurări sociale de sănătate se va face de către ANAF, în bază declaraţiilor de venit. Desigur, tot ANAF va stabilii că sumă maximă impozitată să nu depăşească valoarea a 5 salarii medii brute pe ţară.
Proprietarii de terenuri, care obţin venituri din arendă vor fi obligaţi să plătească contribuţii de sănătate în cuantum de 5,5 la sută, la fel ca şi cei care au venituri din chiria locuinţelor.
În cazul impozitului pe venit, Finanţele propun noi dispoziţii. Astfel, urmează să fie introdusă obligaţia organului fiscal competent de a determina, pe categoria venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venitul anual realizat (suma de venituri nete anuale) pentru aplicarea prevederilor referitoare la verificarea încadrării în plafonul corespunzător anului fiscal respectiv pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate.
În plus, contribuţiile de asigurări sociale de sănătate efectuate în cursul anului urmează să se deducă din veniturile realizate din categoria venituri din cedarea folosinţei bunurilor numai de organul fiscal competent la stabilirea obligaţiilor fiscale anuale. De asemenea, organul fiscal competent va fi obligat să recalculeze baza impozabilă pentru acordarea deductibilităţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi să determine impozitul pe venitul datorat.
Procedura de aplicare a prevederilor noi introduse urmează să fie stabilită prin ordin al preşedintelui ANAF.

Alte articole

Leave a Comment