Statistica bate realitatea! Salariul mediu net a ajuns la peste 3.500 de lei

Câştigul salarial mediu nominal brut, pe total ţară, în luna iunie a fost de 5.779 de lei, mai mare comparativ cu luna mai. Cel puţin asta indică un raport emis de Direcţia Judeţeană de Statistică (DJS) Sălaj emis în cursul acestei săptămâni.

În luna iunie câştigul salarial mediu nominal net, pe total țară, a fost de 3541 de lei, în creștere față de luna precedentă cu 49 de lei, respectiv cu  1,4 la sută. Valoarea cea mai mare a câştigului salarial mediu nominal net s‐a înregistrat în activități de servicii în tehnologia informației, inclusiv activități de servicii informatice  – 8.439 de lei, iar cea mai mică în hoteluri şi restaurante – 1926 de lei. În luna iunie a anului în curs, în majoritatea activităților din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut față de luna mai ca urmare a acordării de prime ocazionale, respective prime trimestriale, anuale, pentru performanțe deosebite ori de fidelitate, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri, inclusiv bilete de valoare. De asemenea, creșterile câştigului salarial mediu net s‐au datorat realizărilor de producție ori încasărilor mai mari (funcție de contracte şi proiecte), reluării activității anumitor agenți economici, cât şi disponibilizărilor de personal cu câştiguri salariale mai mici față de medie, din unele activități economice. Conform sursei citate, cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s‐au înregistrat în următoarele sectoare: activități de editare (+20,9 la sută); telecomunicații (+14,8 la sută); transporturi aeriene (+13,9 la sută); fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului (+12,7 la sută); fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice (+12,1 la sută); fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice (+11 la sută); fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a. (+10,8 la sută); fabricarea produselor din tutun (+9,4 la sută); tipărire și reproducerea pe suporturi a înregistrărilor (+7,6 la sută); activități auxiliare pentru intermedieri financiare, activități de asigurare şi fonduri de pensii (+7,2 la sută); informații și comunicații (+7,0 la sută); prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite (+7 la sută).

În iunie, scăderi salariale în anumite domenii de activitate

Potrivit DJS Sălaj, în cursul lunii iunie au fost înregistrate şi scăderi ale câștigului salarial mediu net față de luna mai, scăderi  determinate de acordarea în luna precedentă de premii ocazionale, drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri, inclusiv bilete de valoare. De asemenea, scăderile câștigului salarial mediu net au fost cauzate de încasările mai mici în funcţie de contracte şi proiecte, dar și de angajările de personal cu câștiguri salariale mai mici față de medie, în unele activități economice. Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net față de luna precedentă, la nivel de secțiuni – diviziuni s‐au înregistrat în: extracția cărbunelui superior şi inferior (‐16,1 la sută); extracția petrolului brut şi a gazelor naturale (‐9,6 la sută); tranzacții imobiliare (‐3,6 la sută); activități de servicii anexe extracției (‐3,2 la sută); industria metalurgică (‐2,6 la sută) şi transporturi terestre și transporturi prin conducte (‐1,7 la sută).

 Uşoare creşteri în sectorul bugetar

În sectorul bugetar, în luna iunie a acestui s‐au înregistrat ușoare creşteri ale câştigului salarial mediu net față de luna precedentă în învățământ (+0,5 la sută), respectiv în administrație publică (+0,1 la sută). În sănătate și asistență socială, câştigul salarial mediu net a scăzut comparativ cu luna precedentă (‐2,0 la sută). Comparativ cu luna iunie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 7,4 la sută. Indicele câştigului salarial real, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele prețurilor de consum, în luna iunie a acestui an, a fost de 101,1 la sută față de luna precedentă şi de 103,3 la sută față de luna iunie anului trecut. Față de luna octombrie a anului 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 229,2 la sută, cu 2,6 puncte procentuale mai mare față de cel înregistrat în luna mai a acestui an.

Leave a Comment