Se pot depune cererile de finanțare pentru sectorul pomicol

S-a deschis sesiunea de primire a cererilor de finanțare aferente submăsurii 4.2a „Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol” din cadrul PNDR 2020, au anunțat reprezentanții Prefecturii Sălaj. Astfel, începând din 19 august 2019 și până în 31 ianuarie 2020, cei interesați pot depune proiecte de investiții, alocarea financiară pentru sesiunea anuală fiind de 26.800.000 de euro. Sunt alocați 10.000.000 euro pentru îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanţul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, creșterea valorii adăugate a produselor agricole, promovarea pe piețele locale, a circuitelor scurte de aprovizionare, grupurilor de producători și a organizațiilor interprofesionale ( DI 3A) și 16.800.000 euro pentru facilitarea diversificării, a înființării şi a dezvoltării de întreprinderi mici şi a creării de locuri de muncă (DI 6A), potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Investiţiile sprijinite în cadrul acestei submăsuri sunt destinate întreprinderilor de prelucrare şi comercializare a fructelor şi marketingul produselor din fructe pentru: modernizarea şi crearea de unităţi de procesare; introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse şi procese tehnologice; creşterea valorii adăugate a produselor din sectorul pomicol; îmbunătăţirea controlului intern al calităţii; creşterea numărului de locuri de muncă. Prin submăsura 4.2a, sprijinul public nerambursabil este de 50 la sută din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri şi 40 la sută pentru întreprinderi mari. Valoarea finanţării acordate poate ajunge până la 1.500.000 de euro în funcţie de tipul de beneficiar şi de investiţia propusă prin proiect.

 

Foto: Magazin Sălăjean

 

 

 

Alte articole

Leave a Comment