Se modifică Codul Fiscal. Din 2014, noi impozite pe construcţii speciale

Persoanele juridice române cu sediul social în ţară, dar şi persoanele străine care desfăşoară activităţi prin intermediul unui sediu permanent în România, vor plăti începând de anul viitor impozit pe construcţiile speciale şi redevenţele miniere. Anunţul a fost făcut de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Sălaj.

Potrivit unui comunicat de presă remis de AJFP Sălaj, în Monitorul Oficial nr. 703/15.11.2013, a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 102/2013, prin care au fost aduse modificări şi completări Codului Fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, prin noul act normativ, se instituie un nou impozit asupra valorii construcţiilor, altele decât clădirile pentru care se datorează impozit pe clădiri potrivit Codului Fiscal, impozit valabil începând cu luna ianuarie a anului 2014. Potrivit noului act normativ, contribuabilii care datorează impozitul pe construcţii speciale sunt: persoanele juridice române, persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România şi persoanele juridice cu sediu social în România înfiinţate potrivit legislaţiei europene. De la plata acestui impozit, fac excepţie: institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, instituţiile publice, asociaţiile, fundaţiile şi celelalte persoane juridice fără scop patrimonial. Baza impozabilă este reprezentată de valoarea construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidenţiată contabil în soldul debitor al conturilor corespunzătoare construcţiilor, din care se scade: valoarea clădirilor, inclusiv valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosinţă, pentru care se datorează impozit pe clădiri, conform Titlului IX din Codul Fiscal, de către contribuabil sau proprietar, după caz; valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru construcţiile, aflate sau care urmează să fie trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ teritoriale; valoarea construcţiilor reprezentând terase pe arabil, plantaţii pomicole şi viticole conform subgrupei 1.2.9. din grupa 1 a Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare.
Această deducere din baza impozabilă a avut în vedere evitarea dublei impuneri şi stimularea agenţilor economici care administrează construcţii din domeniul public de a continua efectuarea de lucrări de consolidare, modernizare sau extindere.
Conform AJFP Sălaj, construcţiile pentru care se va plăti noul impozit de la 1 ianuarie 2014 sunt cele prevăzute în grupa 1 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare. Astfel, acest impozit se aplică pentru construcţii precum centrale hidroelectrice, staţii şi posturi de transformare, staţii de conexiuni, centrale termoelectrice şi nuclearo-electrice, piste şi platforme, sonde de ţiţei, gaze şi sare, rampe de încărcare-descărcare, coşuri de fum şi turnuri de răcire, iazuri pentru decantarea sterilului, heleştee, iazuri, bazine; ecluze şi ascensoare; baraje, jgheaburi pentru piscicultură, infrastructura transport feroviar, infrastructura drumuri: alei, străzi, autostrăzi, cu toate accesoriile necesare (trotuare, borne, semne de circulaţie, marcaje etc.), linii şi cabluri aeriene de telecomunicaţii (stâlpi, circuite, cabluri, traverse, console), platforme, turnuri şi piloni metalici pentru antene de radiofonie, telefonie mobilă, radio, tv, lacuri artificiale de acumulare, construcţii pentru transportul energiei electrice, canale de irigaţii. Declararea şi plata se fac astfel: cota este de 1,5 la sută, impozitul asupra valorii construcţiilor se datorează începând cu 1 ianuarie 2014, iar calculul şi declararea acestuia se efectuează de către contribuabili anual, până la data de 25 mai, inclusiv, a anului pentru care se datorează impozitul; plata se efectuează în două rate egale, până la data de 25 mai şi 25 septembrie, inclusiv. Impozitul asupra valorii construcţiilor reprezintă venit la bugetul de stat.
Potrivit noului act normativ, se majorează cota redevenţelor cuvenite bugetului de stat, ca urmare a exploatării resurselor minerale aflate sub incidenţa Legii minelor nr. 85/2003. Majorarea aplicată va fi de 25 la sută faţă de cotele în vigoare cu excepţia: cotei de redevenţă pentru exploatarea metalelor nobile, în cazul cărora majorarea va fi de 50 la sută, respectiv de la patru la sută din valoarea producţiei miniere la şase la sută din această valoare; cotei de redevenţă pentru exploatarea cărbunilor în cazul cărora cota procentuală a redevenţei rămâne nemodificată faţă de cota în vigoare, respectiv patru la sută.

Alte articole

One Thought to “Se modifică Codul Fiscal. Din 2014, noi impozite pe construcţii speciale”

 1. Kunta-n chinta royala

  Baaaa fratilor!
  Pot pune astia impozit si pe bashini si pe aerul inspirat si respirat,ca daca gospodarul orasului,tarii sau a cui o mai fi dregatorul trebilor obstesti e o loaza,este ca si cum ai da unei gospodine ordinare faina buna si ingrediente pentru mancaruri de lux si ea,negospodina nevolnica,tot laturi serveste la masa!
  Aia e!
  Din coada de cane nu faci ciucur de matasa…
  Din cocos nu faci gaina da’ nici din aia… gospodina

Leave a Comment