Scad tarifele pentru portarea unui număr de telefon dintr-o rețea în alta

De săptămâna viitoare apar pe piață noile tarife pentru portarea numerelor de telefon de la un operator la altul.

Miercuri, 30 mai 2018, intră în vigoare noile tarife pentru portarea numerelor între operatorii de telefonie, reduse prin Decizia nr. 381/2018 pentru modificarea art. 19 alin. (2) din Decizia ANCOM nr. 144/2006 privind implementarea portabilității numerelor.

Costurile furnizorului donor determinate de portarea numărului, inclusiv cele administrative, sunt datorate de furnizorul acceptor. De săptămâna viitoare, tarifele percepute de către furnizorul donor nu vor depăși: 4,64 euro (7,8 euro acum) pentru fiecare număr portat, în cazul portabilității numerelor geografice, numerelor independente de locație și al numerelor nongeografice, altele decât cele pentru servicii de comunicații electronice destinate publicului furnizate la puncte mobile; 2,13 euro (5,6 euro acum) pentru fiecare număr portat, în cazul portabilității numerelor nongeografice pentru servicii de comunicații electronice destinate publicului furnizate la puncte mobile.

 

Procesul de portare

Conform reglementărilor legislative în vigoare, portarea numărului se realizează în urma depunerii de către abonat a unei cereri în acest sens, care se transmite furnizorului acceptor prin completarea unui formular-tip.

Formularul-tip va conține, printre altele, informații cu privire la: eventualele tarife suplimentare asociate portării numărului; termenul estimativ în care va fi realizată portarea; măsura în care apelanții vor putea identifica rețeaua de destinație a apelului și tarifele cu amănuntul aplicabile; eventualele întreruperi ale serviciului care pot apărea în procesul de portare a numărului.

Furnizorul donor poate refuza realizarea portării numărului în următoarele cazuri: cererea nu este completă sau este completată în mod eronat; datele de identificare a abonatului sunt incorecte sau nu corespund cu numărul a cărui portare se solicită; furnizorul donor nu furnizează servicii prin intermediul numărului respectiv; numărul se regăsește în una dintre categoriile de resurse de numerotație exceptate de la portabilitatea numerelor potrivit dispozițiilor art. 4; au fost primite mai multe cereri de portare pentru același număr; în cazul numerelor utilizate pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice la puncte mobile, cartela SIM sau terminalul CDMA este declarat pierdut ori furat; în cazul numerelor utilizate pentru furnizarea de servicii de telefonie mobilă pentru care plata apelurilor se realizează în avans, de la numărul respectiv nu a fost originat și la numărul respectiv nu a fost primit nici un apel; din motive legate de apărarea națională, siguranța națională sau ordinea publică.

Nu pot constitui motive de refuz al cererii de portare a numărului: existența unor datorii ale abonatului către furnizorul donor; existența unei durate minime de încheiere a contractului; suspendarea furnizării serviciului prin intermediul numărului respectiv.

Leave a Comment