S-au stabilit noile criterii pentru plătitorii de TVA

Potrivit noilor criterii, persoana impozabilă nu trebuie să se afle în situaţia de a nu desfăşura activităţi economice în spaţiul destinat sediului social şi/sau sediilor secundare şi nici în afara acestora.

Administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile nu trebuie să aibă înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 4, alin. 4, lit. a) din OUG 39/2015 privind cazierul fiscal. Un alt criteriu este ”evaluarea, pe baza analizei efectuate de organele fiscale, a intenţiei şi capacităţii persoanelor impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum şi operaţiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operaţiuni ar avea locul în România. Ca urmare a evaluării persoanele impozabile sunt încadrate în trei grupe de risc: ridicat, mediu şi scăzut”, precizează reprezentanţii Administraţiei Judeţeană a Finanţelor Publice într-un comunicat de presă.

După depunerea documentaţiei la Finanţe, dacă se constată că documentaţia este incompletă, atunci solicitantul este invitat să aducă documentele necesare. Firmele care vor să devină plătitoare de TVA sunt încadrate în trei categorii: cu risc scăzut, risc mediu şi risc ridicat. Dacă în cazul riscului scăzut se acordă calitatea de plătitor de TVA, cei încadraţi la risc mediu sunt chemaţi la Finanţe pentru explicaţii suplimentare.

Leave a Comment