Proprietarii de imobile nu mai sunt obligaţi să-şi înregistreze la Fisc contractele de închiriere

Proprietarii de imobile nu mai sunt obligați să înregistreze, în termen de 30 de zile la Fisc, contractele de închiriere.

Prevederea se regăseşte în O.U.G. nr. 18/2018, intrată în vigoare din martie.

Persoane fizice şi/sau juridice care doresc să își înregistreze la organul fiscal contractele de cedare a folosinței bunurilor (cunoscute mai mult sub numele de „contracte de închiriere”) asupra unei locuințe, a unui spațiu comercial sau a unui teren pot să o facă în continuare.

Înregistrarea la organul fiscal a contractelor de închiriere se face în special de proprietarii persoane fizice care închiriază imobile pentru angajații cărora li se decontează, parţial sau în totalitatea, chiria plătită, precum salariaţii din justiţie, din poliție, din unitățile militare etc.

Rămâne însă obligaţia declarării la organul fiscal a veniturilor obținute din cedarea folosinței bunurilor. Din 16 mai, orice persoană care realizează venituri din activități economice sau alte categorii de venituri are posibilitatea să le declare online prin intermediul formularului electronic inteligent al Declarației Unice disponibil în Spațiul Privat Virtual (SPV).

MFP a transmis prin poștă fiecărui contribuabil o scrisoare personalizată, care conține toate datele necesare înrolării din confortul propriei case.

Prin intermediul SPV se poate accesa oricând situația fiscală personală și se pot primi sau transmite o serie de documente, declarații fiscale și alte informații fiscale utile.

De asemenea, formularul se poate completa și semna și de deținătorii de certificate digitale calificate. Depunerea se face pe portalul e-guvernare.ro.

Pentru anul 2018, dacă Declarația unică este depusă online până pe 15 iulie 2018 și plata obligațiilor se efectuează integral până la data de 15 martie 2019, inclusiv, se acordă o reducere de 5% din suma totală datorată bugetului de stat, iar dacă suma datorată, stabilită la nivelul veniturilor estimate pentru anul 2018, este plătită integral până pe 15 decembrie 2018, se acordă o reducere suplimentară de 5% din suma datorată.

Principalele categorii de venituri care trebuie declarate de persoanele fizice provin din: activități independente; cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă; activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real; piscicultură și/sau silvicultură, transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar; jocuri de noroc realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță și festivaluri de poker; activitățile artistice și sportive, în calitate de artiști de spectacol sau ca sportivi.

Leave a Comment