Programul ”Prima Mașină” continuă cu bani mai puțini

Programul „Prima mașină” continuă şi în 2017, plafonul de garanții fiind de 50 milioane lei. Suma a fost aprobată de Guvern în şedinţa de joi, 9 februarie.

„Pentru continuarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, Executivul a aprobat astăzi, printr-o Hotărâre, completarea Normelor de aplicare referitoare la acest program. În acest sens, Guvernul a aprobat stabilirea plafonului pentru 2017 la nivelul sumei de 50 milioane lei, din diferența neutilizată din plafonul alocat pentru anul 2016”, informează Guvernul într-un comunicat.

Acest program a fost demarat în 2015, cu un plafon de 350 milioane lei. La finalul anului, fuseseră emise 193 de garanții pentru 3,25 milioane lei însemnând aproape 1 la sută din fondurile prevăzute.

În 2016, plafonul a fost diminuat la 100 milioane lei, dar numărul garanțiilor s-a redus la mai puțin de jumătate față de 2015, ajungând la 75 pentru 1,41 milioane lei, circa 1,1% din suma alocată. Pentru acest an, Finanțele continuă, totuși, programul, și anunță un plafon de 50 milioane lei.

Programul Prima Maşină este dedicat tinerilor cu vârste între 18 şi 35 de ani.

Reprezentanții Asociației Constructorilor de Automobile din România (ACAROM) au reclamat că programul Prima Mașină “s-a născut mort”, având în vedere că un client care vrea să-și cumpere un autovehicul beneficiază de aceleași condiții ca la un credit normal.

Dobânda creditului garantat de stat este ROBOR la şase luni plus cel mult 3 la sută, cu toate comisioanele incluse, iar împrumutul se acordă pentru cel mult şapte ani. Avansul este de cel puţin 5 la sută pentru tineri şi 10 la sută pentru persoanele de peste 35 de ani, iar statul garantează 50 la la sută din credit pentru tineri, respectiv 40 la sută pentru cei din cea de-a doua categorie.

Iată de ce documente are nevoie solicitantul unui credit cu garanţia statului la achiziţia unui autoturism nou: documentul de identitate a beneficiarului, precum şi documentele de identitate ale codebitorului/codebitorilor garant/ţi, după caz; factura proformă emisă de către persoana juridică care are ca obiect de activitate vânzarea autovehiculelor. Factura proforma emisă de vânzător va conţine în mod obligatoriu menţiuni referitoare faptul că autoturismul care se achiziţionează în cadrul programului este nou şi se încadrează în cerinţele minime ale standardului EURO 5; ultimul certificat anual de atestare fiscală emis de organul fiscal competent, aflat în termenul de valabilitate la data depunerii solicitării de garantare, din care să rezulte că beneficiarul nu are restanţe la plata sumelor datorate bugetului general consolidat – în cazul în care beneficiarul înregistrează datorii, certificatul este însoţite de copie certificată pentru conformitatea cu originalul a documentelor justificative, prin care aceste debite au fost achitate; declaraţia beneficiarului pe propria răspundere că a deţinut un autoturism nou, la momentul solicitării creditului garantat; declaraţia beneficiarului pe propria răspundere privind achiziţionarea unui autoturism nou, cu norma de poluare euro 5, cel puţin, şi cu un preţ de maximum 50.000 de lei, fără TVA; rezultatul consultării Biroului de Credite, din care să rezulte respectiv faptul că la data solicitării creditului, beneficiarul nu înregistrează restanțe la alte credite bancare, emis cu cel mult 10 zile înainte de data transmiterii solicitării de garantare. Banca finanţatoare trimite documentul către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) , după ce îl obţine de la Biroul de Credit.

După ce FNGCIMM îşi dă acordul asupra garanţiei şi trimite contractul băncii, beneficiarul creditului se obligă să constituie, în favoarea băncii şi a statului, proporţional cu procentul de garantare, o ipotecă mobiliară asupra soldului creditor al contului curent/ deschis la instituţia de credit finanţatoare pentru acordarea creditului în cadrul programului, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de beneficiar în baza contractelor de credit şi de garantare. De asemenea, la data cumpărării autoturismului, beneficiarul are obligația de a încheia o poliță de asigurare tip FULL CASCO, fără franșiză, care acoperă cel puțin riscurile totale şi parţiale de furt şi daună. Beneficiarul are obligația cesionării drepturilor derivând din polițele de asigurare în favoarea statului şi a băncii finanţatoare, proporțional cu procentul de garantare.

Leave a Comment