Prelungire Apel de selecţie– M6/6B –Crearea infrastructurii sociale pentru populaţia rurală

 Asociația GAL Valea Someşului anunţă prelungirea măsurii M6/6B – Crearea infrastructurii sociale pentru populaţia rurală, lansată ȋn perioada 02.05.2018 -03.08.2018, cu prelungire 1 până la data de 05.11.2018, cu prelungire 2  până la data de 05.02.2019, cu prelungire 3 pȃnă la data de 30.04.2019,  până la data de 28.06.2019.

Data prelungiriiapelului de selecție: 24.04.2019

Măsura M6/6B – Crearea infrastructurii sociale pentru populaţia rurală.

Beneficiari eligibili:

Entități publice:

  • Autorităţi publice locale

Autorităţi publice locale – Comunele şi Oraşul Somcuta din teritoriul GAL .

Entități private

  • ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
  • GAL-ul – dacă nici un alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese.

Fonduridisponibile: 150.537,32 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect: 150.537,32  euro/proiect.

Data limită de depunere a proiectelor: 28.06.2019.

Locul şi intervalul orar unde se pot depune proiectele: sediul Asociaţiei GAL Valea Someşului, din loc. Ileanda, com. Ileanda, str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, jud.Sălaj, în intervalul orar 10:00-18:00 de luni până vineri.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL și publicat pe site-ul: www.galvaleasomesului.ro.

De asemenea la sediul GAL  Valea Someşului sunt disponibile versiuni tipărite ce cuprind informații detaliate aferente măsurii M6/6B.

 

Date de contact: Asociația GAL ValeaSomeşului

Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 35, Loc. Ileanda, Jud.Sălaj.

Tel: 0260.648.972/0784.845.840/0784.845.841

e-mail: office@galvaleasomesului.ro

site: www.galvaleasomesului.ro

 

 

Leave a Comment