Prelungire Apel de selecţie – M 5/6A Sprijinirea de activități neagricole

Asociația GAL Valea Someşului anunţă prelungirea sesiunii pentru măsura M5/6A Sprijinirea de activități neagricole, lansată în perioada 04.06.2018 -06.07.2018, cu prelungire 1 până la data de 03.08.2018,  până la data de 03.09.2018.  

Data lansării apelului de selecție: 04.06.2018.

Data prelungirii apelului de selecţie 17.07.2018

Măsura M5/6A Sprijinirea de activități neagricole

Beneficiari eligibili: Microîntreprinderile și întreprinderile mici și persoanele fizice autorizate cu statut minim de PFA, din zone rurale, precum și fermierii sau membrii unei gospodării agricole conform art 19. alin. 1, litera b din Regulamentul ( UE ) 1305/2013(cu statut minim de PFA).

Microîntreprinderile și întreprinderile mici trebuie să fie de tipul: PFA, II, IF, SRL, SRL-D

Fonduri disponibile: 519,552.37 euro.

Suma maximă  nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect: 100.000  euro/proiect.

Data limită de depunere a proiectelor: 03.09.2018.

Locul şi intervalul orar unde se pot depune proiectele: sediul Asociaţiei GAL Valea Someşului, din loc. Ileanda, com. Ileanda, str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, jud. Sălaj, în intervalul orar 10:00-18:00 de luni până vineri.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului  elaborat de GAL și publicat pe site-ul: www.galvaleasomesului.ro.   

De asemenea la sediul GAL Valea Someşului sunt disponibile versiuni tipărite ce cuprind informații detaliate aferente măsurii M5/6A.

 

Date de contact: Asociația GAL Valea Someşului

Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 35, Loc. Ileanda, Jud. Sălaj.

Tel: 0260.648.972/0784.845.840/0784.845.841

e-mail: office@galvaleasomesului.ro

site: www.galvaleasomesului.ro

Leave a Comment