Pentru microîntreprinderi, fișa postului și regulamentul intern nu mai sunt obligatorii

O nouă ordonanță de urgență publicată recent în Monitorul Oficial aduce modificări în ceea ce privește relațiile de muncă. Astfel, angajatorii microîntreprinderilor, care au până la nouă salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei nu mai sunt obligați să întocmească fișele de post. Aceștia pot comunica atribuțiile specifice numai verbal. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj, ordonanța prevede că, la cererea scrisă a salariatului, fișa postului va trebui comunicată în scris. O altă modificare dă posibilitatea părților să stabilească în scris cum anume se face pontajul, raportat la activitatea specifică. Pentru salariaţii mobili, salariaţii care desfăşoară muncă la domiciliu și salariaţii microîntreprinderilor, angajatorul ţine evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat în condiţiile stabilite cu salariaţii prin acord scris, în funcţie de activitatea specifică desfăşurată de către aceştia. “De asemenea, regulamentul intern este de acum opțional pentru microîntreprinderi. În acest caz, se aplică direct prevederile generale din Codul muncii, fără să se întocmească un regulament care să detalieze, raportat la specificul activității, relația angajator – salariat”, au precizat reprezentanții ITM Sălaj. Aceste modificări legislative vin în sprijinul angajatorilor  flexibilizând şi simplificând relaţiile de muncă ca astfel să se creeze condiţiile pentru dezvoltarea microîntreprinderilor și crearea de noi locuri de muncă.

Leave a Comment