Pe timp de pandemie, munca la domiciliu în atenția inspectorilor ITM Sălaj

Zeci de abateri au fost constatate de inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj în doar patru zile, la mai mulți angajatori din județ. După cum au explicat reprezentanții instituției, în perioada 12-16 iulie, în cadrul unei campanii naționale pentru verificarea modului de aplicare a prevederilor legale privind munca la domiciliu, telemunca, decalarea programului de lucru, securitatea și sănătatea la locul de muncă, în vederea reducerii riscului de contaminare cu Covid-19 inspectorii au aplicat o serie de avertismente pentru mai multe abateri constate. Astfel, în domeniul relațiilor de muncă și sănătății-securității în muncă au fost verificați 11 agenți economici cu un număr total 5389 de salariați. Dintre aceștia 530 lucrau în regim de telemuncă, 1021 aveau program de lucru individualizat, respectiv în ture, iar 26 aveau timp de muncă redus conform prevederilor legale. Ca urmare a controalelor s-a  constatat că: angajatorul nu a stabilit modalitatea de evidenţiere a orelor de muncă prestate de telesalariați, că nu a numit prin decizie lucrătorul desemnat cu activitățile de prevenire și protecție, tematica de instruire la angajare – incompletă, instruirea în domeniul sănătății și securității în muncă a lucrătorilor nu s-a finalizat cu verificarea cunoștințelor pe bază de teste; controlul medical periodic nu s-a efectuat conform prevederilor legale și lipsa evidenței scrise privind acordarea  echipamentului de protecție. Pentru toate deficiențele constatate au fost dispuse măsuri de remediere cu termen fix sau permanent.

Leave a Comment