Patroni sălăjeni, prinși pe picior greșit de inspectorii ITM

Amenzi de peste 280.000 de lei și avertismente cu nemiluita. De asta au ”beneficiat” mai mulți agenți economici din județ care nu au respectat legislația din domeniul muncii.

Sancțiunile au fost aplicate de inspectorii  Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj, în cadrul unei acțiuni de control din cursul lunii octombrie. După cum a explicat inspectorul șef al instituției, Luminița Nemeș, controalele au vizat respectarea legislației în vigoare în domeniile de competență: relații de muncă (RM) și securitate și sănătate în muncă (SSM). În domeniul RM au fost controlați 71 de agenți economici, din care 38 au fost sanctionați, aplicându-se  nouă amenzi, în cuantum total de 156.000 de lei și 56 de avertismente. În urma controalelor, au fost depistate șase persoane care munceau fără a avea întocmit contract  individual de muncă, angajatorii fiind sancționați contravențional. Amenzile aplicate au fost pentru: nerespectarea obligației de a ține evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat, nerespectarea obligației de eliberare a adeverinței de vechime la încetarea activității salariatului, neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a măsurilor dispuse de către inspectorul de muncă la termenele stabilite, nerespectarea obligației de a înregistra, în registrul de evidență a zilierilor, toți zilierii în ordine cronologică înainte de începerea activității și nerespectarea de către operatorii de transport rutier a obligaţiei de a descărca şi stoca la sediu, cel mai târziu la fiecare 28 de zile, datele din cartelele tahografice ale conducătorilor auto, iar datele din tahografele digitale ale vehiculelor pe care le utilizează, cel mai târziu la fiecare 90 de zile – conform prevederilor O.G. nr.37/2007. Potrivit inspectorului șet ITM Sălaj, deficiențele constatate, pentru care s-au aplicat avertismente, se referă la: nerespectarea prevederilor legale privind  sărbătorile legale, nerespectarea prevederilor legale privind  munca suplimentară, munca de noapte, nerespectarea dispozițiilor legale privind repausul săptămânal, nerespectarea termenelor de transmitere a elementelor contractelor individuale de muncă respectiv a modificării acestora în registrul general de evidență a salariaților în format electronic, respectiv completarea registrului cu date eronate sau incomplete, nerespectarea de către angajator a obligaţiei de a pune la dispoziţia inspectorilor de muncă, în termenul stabilit de aceştia, documentele şi informaţiile solicitate necesare controlului și nerespectarea dispozițiilor legale privind munca cu zilieri referitoare la :durata activității ocazionale, timpul zilnic de muncă și vârsta.

Amenzi pentru utilizarea echipamentului de lucru neautorizat ISCIR

De asemenea, în domeniul SSM au fost controlați 44 agenți economici, iar inspectorii de muncă au aplicat două amenzi  în valoare totală de 13.000 de lei, pentru utilizarea echipamentului de lucru neautorizat ISCIR, respectiv nerespectarea prevederilor legale privind comunicarea evenimentelor. Tot pe linie de SSM, au fost aplicate și 34 avertismente, care se referă la: neefectuarea controlului medical la angajare conform prevederilor H.G. nr.355/2007, lipsa materialelor necesare informării și instruirii lucrătorilor în domeniul  SSM, lipsa din fișa postului aatribuțiilor și răspunderilor ce le revin lucrătorilor din punct de vedere SSM și lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale pentru toate locurile de muncă și a planului de prevenire și protecție.”Pentru toate deficiențele constatate inspectorii de muncă au dispus măsuri de remediere a acestora”, a opinat inspectorul șef ITM Sălaj, Luminița Nemeș.

Leave a Comment