Obligațiile angajatorilor în cazul suspendării contractelor de muncă. Șomajul tehnic

Reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj atrag atenția angajatorilor că trebuie să aibă în vedere mereu faptul că derularea raporturilor de muncă se realizează în condițiile prevăzute de Codul muncii și de celelalte acte normative specifice. Așa cum prevede articolul (art.) 49 din Codul Muncii suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept, prin acordul părților sau prin actul unilateral al uneia dintre părți. În ceea ce privește suspendarea contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului, sunt aplicabile dispozițiile art. 52 din Codul muncii care stabilesc situațiile și condițiile în care angajatorul poate dispune suspendarea contractului individual de muncă al salariatului. Ceea ce prezintă importanță în contextul actualei situații economice și sociale este suspendarea în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c din Codul muncii în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similar, adică șomajul tehnic. Inițiativa șomajului tehnic aparține exclusiv angajatorului, iar salariatul va beneficia de o indemnizație de 75 la sută din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.

Pe durata şomajului tehnic salariatului îi revine obligaţia de a rămâne la dispoziţia angajatorului, acesta din urmă având posibilitatea de a dispune oricând reluarea activităţii. Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect  suspendarea prestarea muncii de către salariat şi a plății drepturilor de natură salarială de către angajator. Suspendarea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului îşi întrerupe efectele pe durata suspendării de drept a contractului individual de muncă, generată  de ex. de incapacitatea temporară de muncă a salariatului, având în vedere prevederile art. 49 alin. 3 din Codul Muncii. Angajatorul are obligația de a  emite în formă scrisă decizia de suspendare a contractului individual de muncă, cu precizarea cauzei ce determină suspendarea, a temeiului juridic în baza căruia intervine aceasta, respectiv a datei la care începe şi data la care încetează suspendarea contractului. Potrivit art. 49 din Codul Muncii, de fiecare dată când în timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauză de încetare de drept a contractului individual de muncă, cauza de încetare de drept prevalează. Conform dispozițiilor H.G.905/2007 în registrul general de evidență a salariaților se completează temeiul juridic , data de început și de sfârșit a suspendării apoi se transmite cel târziu în ziua anterioară celei de  început respectiv de încetare a suspendării. Având în vedere dispozițiile legale, dacă un contract individual de muncă este suspendat, iar pe durata suspendării salariatul  muncește, acest fapt constituie contravenție și se sancționează conform art. 260 alin. 1 lit. e indice 3 din Codul Muncii fiind considerat muncă fără forme legale (muncă la negru).

 

 

 

 

Alte articole

Leave a Comment